Usvojen rebalans budžeta od 11,1 milion KM

KOTOR VAROŠ, 24. DECEMBRA – Odbornici Skupštine opštine Kotor Varoš na današnjem zasjedanju donijeli su odluku o usvajanju Prijedloga rebalansa budžeta za 2019. godinu u iznosu od 11.100.000 KM, kao i Prijedlog odluke o usvajanju i izvršenju budžeta opštine za 2020. godinu u iznosu od 9.300.000 KM.

Donijeta je odluka o utvrđivanju poreske stope nepokretnosti od 0,06 odsto na području opštine u 2019. godini.

Visina vrijednosti nepokretnosti za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2020. godini ostala je na prošlogodišnjem nivou.

Usvojeni su Program rada Skupštine i zimskog održavanja puteva na području opštine za sezonu 2019/20. godine.

Verifikovan je mandat novog odbornika Dijane Mirković, koja se na današnjoj sjednici priključila Klubu odbornika Srpske demokratske stranke, koji sada broji sedam odbornika.

Odbornici su usvojili odluke o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja i načinu, organizaciji i uslovima za vršenje taksi prevoza na području opštine Kotor Varoš.

Prihvaćene su informacije o radu sportskih klubova sa pregledom utroška finansijskih sredstava u 2018. godini i o realizaciji Programa rada vaspitno-obrazovnih ustanova na području opštine na kraju školske 2018/2019 godine.

0

Za izgradnju led rasvjete 27.250 KM

KOTOR VAROŠ, 19. DECEMBRA – Postavljanjem 23 stuba završen je projekat „Izgradnja led rasvjete na pješačkoj stazi uz rijeku Vrbanju“, za čiju namjenu su UNDP i opština Kotor Varoš izdvojili 27.250 KM.

Prema riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana, ovo je nastavak aktivnosti na modernizaciji lokalne putne mreže i uređenja šetališta za potrebe svih stanovnika opštine.

Nakon završetka radova na sanaciji i asfaltiranju pješačke staze i izgradnji elektrifikacije naši sugrađani imaju mogućnost da ovu dionicu koriste za šetnju i rekreaciju, čime ćemo obogatiti turističke sadržaje naše opštine“, naglasio je Sakan i dodao da će stazu isključivo koristiti pješaci, odnosno da će biti zatvorena za saobraćaj.

Predstavnik UNDP-a Nermina Klokić je istakla da je postavljanjem rasvjete šetalište dobilo sasvim novi izgled.

Izvođač radova je bilo preduzeće „Mig elektro“ iz Mrkonjić Grada, a radovi su okončani u predviđenom roku.

0

Građani razgovarali sa rukovodstvom opštine

KOTOR VAROŠ, 10. DECEMBRA – U prostorijama Mjesne zajednice Kotor Varoš održan je „Razgovor sa građanima“, na pitanja Kotorvarošana odgovarali su načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan, zamjenik načelnika opštine Mladen Trivunović i narodni poslanik Nedeljko Glamočak.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je informisao sugrađane o problemima na području opštine i načinu njihovog rješavanja.

Opština Kotor Varoš stabilno funkcioniše, te svakodnevno kontaktira sa građanima, s ciljem rješavanja njihovih problema. Dio planiranih ciljeva uspjeli smo ostvariti u proteklom periodu, dok ćemo dio nastojati da riješimo kroz naredne aktivnosti“, rekao je Sakan.

Zamjenik načenika opštine Kotor Varoš Mladen Trivunović je istakao da opština preko nadležnih službi ima uvid u sve probleme.

Razgovor sa građanima je naša svakodnevnica, svaki slobodan trenutak koristimo da saslušamo probleme sugrađana u kabinetu ili na terenu. Građani znaju da nam se uvijek mogu obratiti, te da ćemo pomoći u rješavanju njihovih problema,“ naglasio je Trivunović.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedeljko Glamočak, odgovarajući na pitanja građana istakao je da uvijek mogu računati na svoje predstavnike na entitetskom nivou.

Kao izabrani predstavnik u Narodnoj skupštini svakodnevno nastojim da odgovorim na zahtjeve građana opštine Kotor Varoš i da iste proslijedim nadležnim za njihovo rješavanje“, poručio je Glamočak.

U Mjesnoj zajednici Kotor Varoš ističu da su zadovoljni što su se građani odazvali pozivu i iznijeli svoje probleme.

Drago nam je što su građani prepoznali ovakav vid komunikacije i način iznošenja problema, čime se jača povjerenje između vlasti i građana, a ujedno povećava transparentnost rada lokalne uprave“, izjavio je Stanko Tepić, predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Kotor Varoš.

0

Privredni savjet pozitivno o Nacrtu budžeta

KOTOR VAROŠ, 10. DECEMBRA – Članovi Privrednog savjeta opštine Kotor Varoš su na redovnoj sjednici razmatrali Nacrt rebalansa budžeta za 2019. godinu i Nacrt budžeta za 2020. godinu u iznosu od 9,3 miliona KM.

Skupština opštine Kotor Varoš usvojila je prethodno Nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu 11.100.000 KM, što je povećanje za 2.500.000 KM u odnosu prvobitni budžet.

Načelnik opštine Zdenko Sakan rekao je da je rebalans budžeta predložen zbog namjenskih sredstava od kredita za izgradnju nove zgrade opštinske uprave.

Izgradnjom novog objekta opštinske uprave sve službe će biti pristupačnije u pogledu pružanja usluga i investicionih potencijala, dostupnosti informacija i proaktivnosti u rješavanju zahtjeva privrednika“, naveo je Sakan.

U Savjetodavno vijeće srednjoškolskog centra ispred Privrednog savjeta su imenovani Slobodan Jurić i Nemanja Savić, a Odjeljenje za društvene djelatnosti će u saradnju sa rukovodstvom SŠC „Nikola Tesla“ početkom godine pripremiti rješenje o imenovanju navedenog vijeća.

U toku su aktivnosti oko apliciranja za projekat uređenja radionice za praktičnu nastavu u SŠC „Nikola Tesla“ uz podršku Privredne komore Banjaluka.

U okviru zaključka oko predaje na upotrebu novoizgrađene gradske vodovodne i kanalizacione mreže zauzet je stav da nadležno Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i KP „Bobas“ u roku od 90 dana pripreme na usvajanje Odluku o prenosu na upotrebu ove mreže Komunalnom preduzeću, uzimajući u obzir iskustva drugih opština.

Preduzeću “Putevi Republike Srpske” upućen je zahtjev za davanje saglasnosti za projektovanje i izgradnju autobuske stanice kod pilane “EFM” na magistralnom putu M-4 i neophodno je ubrzati aktivnosti kako bi se ovaj projekat realizovao.

Privredni savjet je usvojio prijedlog SŠC „Nikola Tesla“ vezano zua plan upisa u prvi razred srednje škole za narednu školsku godinu.

Prihvaćen je prijedlog rukovodstva preduzeća „Sim Tehnik“ da projekat izgradnje ulične rasvjete na dionici Zabrđe – Šibovi bude predložen za Plan kapitalnih investicija za 2020. godinu.

Predstavnici Privredne komore Banjaluka su informisali Privredni savjet o aktivnostima vezanim za usvajanje Ekonomske politike za 2020. godinu, kao i o mogućnostima apliciranja preduzeća za razvojne projekte i resertifikaciji opština po BFC standardu.

0

Asfaltirana dionica puta u Donjim Borcima

KOTOR VAROŠ, 29. NOVEMBRA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan zajedno sa saradnicima obišao je dionicu puta u dužini od 455 metara u Donjim Borcima, koja je danas asfaltirana.

Po riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana ovo je nastavak aktivnosti koje su predviđene planom kapitalnih investicija.

Riječ je o projektu koji je bio predviđen planom kapitalnih investicija, asfaltna traka je širine tri metra, biće izrađene i bankine, a ukupna vrijednost radova je 44.500 KM“, istakao je Sakan i dodao da su radovi završeni u predviđenom roku.

Izvođač radova na asfaltiranju pomenute dionice je bilo preduzeće „Planum“ iz Teslića.

0

Asfaltirana dionica puta u Stevanovini

KOTOR VAROŠ, 28. NOVEMBRA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan obišao je danas radilište u Stevanovini, gdje je asfaltirana dionica puta u dužini od 430 metara.

Po riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana ovo je nastavak aktivnosti koje su predviđene planom kapitalnih investicija.

Radovi su završeni u predviđenom roku, širina puta je tri metra, a vrijednost investicije je 43.000 KM“, istakao je Sakan.

Izvođač radova na asfaltiranju pomenute dionice je bilo preduzeće „Planum“ iz Teslića.

 

0

Usvojen Nacrt rebalansa budžeta od 11.100.000 KM

KOTOR VAROŠ, 28. NOVEMBRA – Skupština opštine Kotor Varoš usvojila je danas Nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu 11.100.000 KM, što je povećanje za 2.500.000 KM u odnosu prvobitni budžet.

Načelnik opštine Zdenko Sakan rekao je da je rebalans budžeta predložen zbog namjenskih sredstava od kredita za izgradnju nove zgrade opštinske uprave.

Izgradnjom novog objekta opštinske uprave sve službe će biti pristupačnije u pogledu pružanja usluga i investicionih potencijala, dostupnosti informacija i proaktivnosti u rješavanju zahtjeva privrednika“, naveo je Sakan.

Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili i Nacrt budžeta za 2020. godinu u iznosu od 9,3 miliona KM, kao i odluku o njegovom izvršenju.

Takođe, usvojena je odluka o novom kreditnom zaduženju u iznosu od 2 miliona KM, a sredstva će biti utrošena za završetak izgradnje zgrade opštinske uprave i za vanjsko uređenje sa pratećom infrastrukturom, kao i za modernizaciju lokalnih puteva.

U skladu sa Zakonom o protivpožarnoj zaštiti Republike Srpske donijeta je odluka o osnivanju Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice umjesto dosadašnjeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Skupština je ovlastila načelnika da zajedno sa saradnicima učestvuje u izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena.

Po novoj skupštinskoj Odluci radno vrijeme nedjeljom za pravna lica i preduzetnike koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost je do 14.00 časova, dok je novo produženo radno vrijeme Dječijeg vrtića “Larisa Šugić” od 05.30 do 16.30 časova.
Usvojen je izvještaj o poslovanju Komunalnog preduzeća /KP/ “Bobas” za prošlu godinu, uz napomenu direktora Slobodana Jurića da je ovo preduzeće prije dvije godine bilo blizu stečajnog postupka, a danas posluje stabilno uz potraživanja blizu 500.000 KM.

Odbornici su usvojili odluku o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “Ripište – Bare”, te o prodaji pet parcela neposrednom pogodbom.

Usvojene su informacije o odvozu smeća, snabdijevanju pitkom vodom i prevozu putnika za prošlu godinu, kao i o ostvarenim investicijama u privrednom i javnom sektoru opštine Kotor Varoš.

0

U toku sanacija mosta na potoku Dubočaj prema Momićima

KOTOR VAROŠ, 26. NOVEMBRA – Iz opštinskog budžeta izdvojeno je 17.500 KM za sanaciju mosta na potoku Dubočaj prema naselju Momići.

Riječ je o projektu koji se realizuje u Mjesnoj zajednici Vrbanjci, a šteta je pričinjena tokom posljednjih poplava.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je obišao gradilište i istakao da će po završetku ovog projekta desetak domaćinstava ponovo biti povezani najbližim putem sa gradskim jezgrom.

Nakon betoniranja temelja obalnih stubova i krilnih zidova uslijediće montaža kolovozne konstrukcije od pontonskih nosača koji su prethodno demontirani sa predmetnog mosta“, rekao je Sakan.

Izvođač radova je preduzeće „Dekol“, a ukoliko vremenske prilike dozvole novi most će biti u funkciji u narednih 15 dana.

0

Modernizacija puteva u Donjim Borcima i Stevanovini

KOTOR VAROŠ, 19. NOVEMBRA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan obišao je dionice puta u Donjim Borcima i Stevanovini, gdje se izvode pripremni radovi na asfaltiranju puteva ukupne dužine 900 metara.

Po riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana ovo je nastavak aktivnosti koje su predviđene planom kapitalnih investicija.

Ovim projektom je planirano da se asfaltiraju dionice puteva u Donjim Borcima (455 metara) i Stevanovini (430 metara), širine tri metra i da se izrade bankine, što će biti završeno u predviđenom roku“, istakao je Sakan i dodao da je vrijednost ovih radova 87.500 KM.

Izvođač radova na asfaltiranju pomenutih dionica je preduzeće „Planum“ iz Teslića.

0

U toku radovi na izgradnji vodovoda prema Podbrđu

KOTOR VAROŠ, 21. OKTOBRA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i zamjenik načelnika Mladen Trivunović obišli su danas radilište gdje su u toku radovi na trećoj fazi izgradnje vodovoda prema naselju Podbrđe.

Nakon što su prve dvije faze uspješno okončane predstoji sada da se glavni transportsni vod dovede do preduzeća „Sim Tehnik“ i do Osnovne škole „Sveti Sava“.

„Do sada je u ovaj projekat ukupno investirano 200.000 KM. Uvjeren sam da ćemo i kroz druge projekte i donacije obezbijediti neophodna sredstva za ovu kapitalnu investiciju“, istakao je Sakan i dodao da su do sada obezbijeđene dvije trećine novca za ovaj projekat.

Sakan je naglasio da će izgradnjom vodovoda biti riješen problem neadekvatnog snabdijevanja pitkom vodom u mjesnoj zajednici Zabrđe.

Radove u trećoj fazi ovog projekta izvode radnici preduzeća „Dekol“ iz Kotor Varoša, a ukoliko vremenske prilike dozvole treća faza će biti završena u narednih 15 dana.

U toku su i radovi na uređenju korita rijeke Vrbanje ispod mosta u naselju Kotor, gdje se stvaraju uslovi za nesmetano održavanje manifestacije plivanja za Časni krst, dok su postavljanjem obaloutrde i sanacijom pješačke staze okončani radovi na gradskom kupalištu Bjeline.

0
Page 2 of 13 12345...»