Nastavak aktivnosti na modernizaciji putne mreže

KOTOR VAROŠ, 8. JUNA – Opština Kotor Varoš intezivno radi i ulaže maksimalne napore u modernizaciju i izgradnju lokane i nekategorisane putne mreže na području cijele opštine.

Uspješno je završeno izvođenje radova za modernizaciju pristupnog puta na mostu na rijeci Vrbanji u zaseou Lujići, a okončano je i asfaltiranje dionice puta Donje Šiprage – Rasadnik.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je sa svojim saradnicima obišao pomenute lokacije i tom prilikom istakao značaj ove dvije investicije u vrijednosti od 40.000 KM.

Ovo je nastavak aktivnosti na modernizaciji i sanaciji lokalnih puteva, što je od opšteg značaja za sve građane naše opštine“, naglasio je Sakan.

Modernizacija lokalnih saobraćajnica, čije je održavanje u nadležnosti opštinske uprave, realizuje se u skladu sa prošlogodišnjim planom kapitalnih investicija.

Izvođači radova su preduzeća „Petrović d.o.o.“ Kotor Varoš i „Planum“ Teslić.

0

Saradnja sa privrednicima na visokom nivou

KOTOR VAROŠ, 1. JUNA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan organizovao je sastanak sa vlasnicima i direktorima fabrike obuće “Dermal” i kompanije “Fagus” Radenkom Bubićem i Miroslavom Malijevićem.

Načelnik Sakan je sazvao ovaj sastanak zato što poslovno okruženje zahtijeva i permanentno zajedničko djelovanje privrednika i lokalne zajednice, te se u skladu s tim poduzimaju koraci za unapređenje poslovne klime u opštini Kotor Varoš.

On je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da vlasnici ovih kompanija stalno proširuju proizvodne pogone i ulažu znatna sredstva u nove investicije.

Jedna smo od rijetkih opština u BiH koja ima suficit u izvozu upravo zahvaljujući privrednim subjektima u drvoprerađivačkoj i obućarskoj industriji. Kotor Varoš je opština sa povoljnim poslovnim okruženjem i mi ćemo sigurno, u skladu sa dosadašnjim priznanjima i sertifikatima, nastaviti jačanje saradnje sa privrednim sektorom“, poručio je Sakan.

Sakan je poručio da opština Kotor Varoš stoji na raspolaganju svakom privredniku.

Kao načelnik želim da sa privrednicima podijelim buduću viziju razvoja naše lokalne zajednice, jer je privreda po kapacitetima u našoj opštini velika, zdrava i izvozno orjentisana sa perspektivom“, naglasio je Sakan.

Danas je razgovarano i o zajedničkoj inicijativi načelnika opštine i direktora “Dermala” i “Sim Tehnika” da se uredi Knez Mihailova ulica, odnosno prilaz fabrici obuće “Dermal”.

Na prethodnom sastanku je dogovoreno da opština finansira proširenje pomenute ulice sa odvodnjom oborinskih voda i izgradnjom trotoara, a preduzeća Dermal i Sim Tehnik će vlastitim sredstvima zasaditi drvored i postaviti klupe“, istakao je Sakan.

Bubić i Malijević su se složili u ocjeni da su ovakvi sastanci prilika da se zajednički razmotri sve ono što opterećuje privredu i privrednike na području opštine.

Na ovaj način želimo da intenziviramo našu saradnju u budućem periodu, saradnju koja će biti osnova za budući razvoj, tj. realizaciju razvojnih projekata“, zajednički je zaključak učesnika današnjeg sastanka

0

Redovan odvoz smeća na području opštine

KOTOR VAROŠ, 31. MAJA – Na današnjem sastanku načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana sa predstavnicima Komunalnog preduzeća „Bobas“ konstatovano je da se odvoz smeća na području opštine vrši redovno i u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i Planom odvoza koji je usvojio lokalni parlament.

Po riječima direktora KP „Bobas“ Slobodana Jurića odvoz smeća se vrši kontinuirano za 1120 domaćinstava u mjesnim zajednicama Zabrđe, Vrbanjci, Maslovare, Grabovica i Šiprage.

U užem gradskom jezgru smo pojačali odvoz smeća, prije svega subotom u dnevnim časovima, gdje se usljed veće koncentracije stanovništva brže pune kontejneri“, naglasio je Jurić.

Primijećeno je da neodgovorni građani uništavaju, prevrću ili guraju kontejnere na području mjesnih zajednica, čime nanose ogromnu štetu na komunalnom mobilijaru.

Iz tog razloga donesena je odluka da se obavi razgovor sa predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica, kako bi se otkrili počinioci, a prije svega podigla svijest kod mještana o pravilnom korištenju kontejnera i očuvanju i zaštiti životne sredine.

Predstavnici KP „Bobas“ su istakli da postoji problem u vezi sa fekalnom kanalizacijom na Novom Naselju.

Fekalna kanalizacija nije dimenzionisana za primanje veće količine oborinskih voda, što uzrokuje zapušenje mreže i izlijevanje kanalizacije na saobraćajnice i predstavlja mogući problem zaraze stanovništva“, naglasili su u ovom preduzeću.

Na sastanku je dogovoreno da će načelnik opštine formirati komisiju koju će činiti predstavnici opštine, KP „Bobas“ i Komunalne policije, a čiji će zadatak biti da utvrdi probleme na terenu i definiše prijedloge za njihovo trajno rješavanje.

0

Održana sjednica Privrednog savjeta

KOTOR VAROŠ, 17. MAJA – Na današnjoj 17. sjednici Privrednog savjeta opštine Kotor Varoš jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu ovog tijela za prošlu godinu.

Članovi Privrednog savjeta su upoznati sa realizacijom zaključaka sa prethodnih sjednica.

Načelnik opštine Zdenko Sakan je upoznao članove Privrednog savjeta o investicijama koje su predviđene Planom kapitalnih investicija opštine Kotor Varoš za 2021. godinu.

Takođe, razmatran je i rebalans budžeta opštine Kotor Varoš za 2021. godinu, koji će se naći pred odbornicima na dnevnom redu Posebne sjednice Skupštine opštine u četvrtak 20. maja.

0

Asfaltirane dionice puta u Garićima i Koloni

KOTOR VAROŠ, 13. MAJA – Na području opštine Kotor Varoš danas su asfaltirane dvije dionice puta, za čiju namjenu je iz opštinskog budžeta izdvojeno 30.760 KM.

Za realizaciju projekta “Izvođenje radova za modernizaciju puta Garići – Vehabi” izdvojeno je 20.810 KM, dok je asfaltiranje dionice puta u naselju Kolona izdvojeno 9.950 KM.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan danas je sa saradnicima obišao gradilište u Garićima i izrazio zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova.

Ovo je nastavak projektnih aktivnosti na modernizaciji i sanaciji lokalnih puteva, koje su bile predviđene planom kapitalnih investicija za prošlu godinu, što znači da nastojimo u potpunosti realizovali zacrtani plan“, rekao je Sakan i dodao da je asfaltna traka u naselju Garići širine tri metra, dok je u Koloni 2,5 metra.

Izvođač radova je preduzeće “Planum” d.o.o. TeslićKotor Varoš, a radovi su završeni u predviđenom roku.

Opština Kotor Varoš nastavlja intenzivno da modernizuje i izgrađuje lokalne i nekategorisane puteve, a sve u skladu sa planom kapitalnih investicija.

0

Asfaltiranje ulice u naselju Kotor

KOTOR VAROŠ, 11. MAJA – Na području opštine Kotor Varoš u toku je realizacija projekta “Izvođenje radova za modernizaciji ulice u naselju Kotor” u dužini od 190 metara.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan danas je sa saradnicima obišao gradilište u Kotoru i tom prilikom istakao značaj ove investicije u vrijednosti od 19.830 KM.

Ovo je nastavak projektnih aktivnosti na modernizaciji i sanaciji lokalnih puteva, koje su bile predviđene planom kapitalnih investicija za prošlu godinu, što znači da nastojimo u potpunosti realizovali zacrtani plan. Ova dionica puta je od opšteg značaja za mještane ovog naselja“, rekao je Sakan i dodao da je asfaltna traka širine tri metra.

Izvođač radova je preduzeće “Petrović” d.o.o. Kotor Varoš, a radovi će biti okončani u naredna dva dana.

Opština Kotor Varoš intenzivno radi i ulaže maksimalne napore u modernizaciju i izgradnju lokalne i nekategorisane putne mreže na području cijele lokalne zajednice.

Modernizacija lokalnih saobraćajnica, čije je održavanje u nadležnosti opštinske uprave, realizuje se u skladu sa planom kapitalnih investicija.

0

Dom kulture u Maslovarama dobija keramički pod

KOTOR VAROŠ, 29. MARTA – U oranizaciji Savjeta Mjesne zajednice Maslovare izvršena je demontaža 120 metara kvadratnih podne obloge u Domu kulture.

Desetak volontera je uklonilo prethodnu podlogu, koja je pretrpila značajna oštećenja usnjed dotrajale hidroizolacije i vlage.

Uklonjen je oštećeni parket i skinuta stara betonska podloga, a u narednim danima će se uraditi nova glazura i polijepiti keramika“, poručili su iz Savjeta MZ Maslovare i dodali da će prilaz biti uređen i za nesmetan pristup invalidnih lica.

Takođe, uređuje se prostor ispred ulaznih vrata, gdje će biti postavljene žardinjere, koje će onemogućiti parkiranje na tom dijelu.

Prostor će biti ukrašem cvijećem sa klupom za odmor, a najveća vrijednost ove aktivnosti je osiguranje dobrog pregleda svih učesnika u saobraćaju prilikom uključivanja na magistralni put ili pješački prelazak preko priključne ulice.

Objekat će nakon sanacije biti potpuno spreman za redovne namjene, na zadovoljstvo i korist mještana Maslovara.

0

Zasađen drvored na Novom Naselju

KOTOR VAROŠ, 27. MARTA – U Ulici Sporteka na Novom Naselju danas su volonteri i mještani ove ulice posadili drvored katalpi, koji će kada izraste krasiti ovu ulicu.

Sadni materijal je obezbijedila opština Kotor Varoš, radnici Komunalnog preduzeća „Bobas“ su dovezli sadnice i obezbijedili alat, a večeras su radnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Kotor Varoš očistili ulicu i zasuli vodom nove sadnice.

Podržali smo ovu inicijativu, jer smatramo da najveće naselje u gradskom središtu opštine treba da dobije ljepši izgled. Pozivam mještane da sadnice održavaju i čuvaju i da tako naš grad bude ljepši, a život u njemu kvalitetniji”, rekao je načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan, koji je lično učestvovao u akciji.

Mještanin Novog Naselja i jedan od organizatora današnje akcije Petar Trivunović je okupio i članove Planinarskog društva „Mehanizam“, koji su pružili značajnu podršku.

Posađeno je oko 60 sadnica katalpe, zahvaljujem se svima koji su pomogli u ovoj akciji i nastavićemo da, u saradnji sa opštinom, uređujemo naš grad”, naglasio je Trivunović.

0

Posađene katalpe u naselju Bregov

KOTOR VAROŠ, 26. MARTA – Radnici Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju opštine Kotor Varoš posadili su danas u blizini dječijeg igrališta u naselju Bregovi 11 sadnica katalpe, ukrasnog drveta koje može da živi do 100 godina i poraste od 5 do 15 metara.

Sredstva za ovu namjenu obezbijeđena su iz opštinskog budžeta, a sadnice katalpe se prostiru na dužini od 70 metara.

Sadnjom ovog drveća zaokružiće se potpuni ambijent ovoga prostora na zadovoljstvo svih mješta naselja Bregovi, a naročito naših najmlađih sugrađana, koji značajan dio vremena provode na ovom igralištu. Naravno, ovom prilikom upućujemo apel građanima da čuvamo prirodu i sve ono što naš grad čini još ljepšim“, istakao je načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan, koji je posadio prvu sadnicu katalpe.

Hortikulturno oplemenjeno igralište sa novim sadnicama katalpe pruža ljepše lice ovom dijelu gradu i imaće višestruku korist ne samo za djecu, već za sve stanovnike.

0

Završeno postavljanje rasvjete na pješačkoj stazi

KOTOR VAROŠ, 23. MARTA – Postavljanjem osam stubova prema Gradskom trgu završeno je u potpunosti postavljanje rasvjete na pješačkoj stazi uz rijeku Vrbanju, za čiju namjenu je opština Kotor Varoš izdvojila 9.200 KM.

Prethodno su postavljena 23 stuba u okviru projekta „Izgradnja led rasvjete na pješačkoj stazi uz rijeku Vrbanju“, a finansijska sredstva u iznosu od 27.500 KM su obezbijedili UNDP i opština Kotor Varoš.

Prema riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana, ovo je nastavak aktivnosti na modernizaciji lokalne putne mreže i uređenja šetališta za potrebe svih stanovnika opštine.

Nakon završetka radova na sanaciji i asfaltiranju pješačke staze i izgradnji elektrifikacije duž čitavog šetališta naši sugrađani imaju mogućnost da ovu dionicu koriste za šetnju i rekreaciju, čime smo obogatili turističke sadržaje naše opštine“, naglasio je Sakan i dodao da stazu isključivo koriste pješaci, odnosno da je zatvorena za saobraćaj.

Izvođač radova je bilo preduzeće „Petrović d.o.o.“ iz Kotor Varoša, a radovi su okončani u predviđenom roku.

0
Page 1 of 19 12345...»