Završena rekonstrukcija mosta na putu Šiprage – Ćorkovići

KOTOR VAROŠ, 2. DECEMBRA – Izvođenje radova za rekonstrukciju mosta na putu Šiprage – Ćorkovići je okončano u predviđenom roku, a za ovu namjenu je iz opštinskog budžeta izdvojeno 24.830 KM.

Urađena je demontaža postojeće dotrajale drvene konstrukcije, izgradnja betonskih greda, postavljen je glavni čelični nosač i završen nasip na prilazu mosta.

Dužina mosta je osam metara, a širina šest metara. Postavljanjem novog drvenog patosa omogućili smo nesmetano odvijanje saobraćaja i olakšan prevoz mještana ovog kraja“, rekao je načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan.

Izvođač radova je bilo preduzeće „Vrbanja šume“.

0

Postavljen vodovod preko kotorskog most

KOTOR VAROŠ, 26. NOVEMBRA – Radnici Komunalnog preduzeća „Bobas“ su postavljanjem vodovoda preko kotorskog mosta okončali radove na proširenju vodovodne mreže u naselju Kotor.

Postavljeni su ankeri na most koji nose vodovodne cijevi, koje su prema uputstvima izolovane i provučene kroz zaštitne cijevi od PE.

Na ovaj način je proširena vodovodna mreža preko kotorskog mosta u dužini od 250 metara.

Prema riječima tehničkog direktora Ranka Bunića ovim projektom je riješeno pitanje vodosnabdijevanja stanovništva Kotora pitkom vodom.

0

Za modernizaciju puta Kotor Varoš – Bilice 50.000 KM

KOTOR VAROŠ, 30. NOVEMBRA – Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davor Čordaš i načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan potpisali su ugovor vrijedan 50.000 KM o finansiranju izgradnje puta Kotor Varoš–Bilice u dužini od 400 metara.

Riječ je o projektu koji je dio redovnog programa rada Sekretarijata za 2021. godinu koji se finansira iz budžeta Republike Srpske.

Načelnik Sakan je rekao da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa Sekretarijatom i da su svi realizovani projekti od ogromnog značaja za građane Kotor Varoša.

U prethodne tri godine Sekretarijat je u opštinu Kotor Varoš uložio skoro 1,4 miliona maraka, kako u obnovu putne infrastrukture tako i u izgradnju individualnih stambenih jedinica i obnovu vjerskih objekata, što je od velikog značaja za izbjegla i raseljena lica na području naše lokalne zajednice i uveliko olakšava svakodnevni život ovoj kategoriji stanovništva“, istakao je Sakan.

0

Održan sastanak u okviru „Dana otvorenih vrata“

KOTOR VAROŠ, 11. NOVEMBRA – Zamjenik načelnika opštine Kotor Varoš Mladen Trivunović i načelnik Odjeljenja za privredu Srđan Ćorić organizovali su sastanak sa lokalnim privrednicima u sali Skupštine opštine pod nazivom „Dani otvorenih vrata“.

„Dani otvorenih vrata“ se održavaju svakog prvog četvrtka u neparnim mjesecima (januar, mart, maj, juli, septembar, novembar), a u ove dane svi zainteresovani preduzetnici, vlasnici malih preduzeća, sva lica koja su zainteresovana za pokretanje vlastitog posla, koji imaju određena pitanja, preporuke, pritužbe, ideje mogu da razgovaraju i dobiju odgovore od rukovodstva opštine Kotor Varoš.

Na današnjem sastanku se razgovaralo o mogućnostima podrške malim preduzetnicima, umjetnicima i ljudima koji se bave starim zanatima.

Upravo smo u direktnom kontaktu sa učesnicima današnjeg sastanka razgovarali o njihovim problemima, potrebama kao i načinu prevazilaženja istih. Ono što je u našoj mogućnosti na lokalnom nivou i što je u nadležnosti lokalne uprave, dakle u okviru budžetskih mogućnosti i plana za narednu godinu, mi ćemo nastojati da olakšamo njihovo poslovanje“, istakao je zamjenik načelnika Mladen Trivunović.

Lokalna uprava je još jednom pozvala sve privrednike da uzmu veće učešće u „Danima otvorenih vrata” u cilju zajedničkog rješavanja problema.

0

Proširenje vodovodne mreže u naselju Kotor

KOTOR VAROŠ, 10. NOVEMBRA – Radnici Komunalnog preduzeća „Bobas“ počeli su sa građevinskim radovima na proširenju vodovodne mreže u naselju Kotor.

Planirano je proširenje vodovodne mreže preko kotorskog mosta u dužini od 250 metara profilom PE HD DN 90 i spajanje na postojeću vodovodnu mrežu profila DN 63.

Prema riječima tehničkog direktora Ranka Bunića ovim projektom će se riješiti pitanje vodosnabdijevanja stanovništva Kotora pitkom vodom.

Trenutno postoje određeni problemi na pumpnoj stanici Kotor ,a dovođenjem mreže u prsten će se ovi problemi riješiti.

0

Nastavak rekonstrukcije vodovoda u Šipragama

KOTOR VAROŠ, 10. NOVEMBRA – Na području opštine Kotor Varoš u mjesnoj zajednici Šiprage u toku je nastavak realizacije projekta rekonstrukcije vodovodne mreže, odnosno zamjena dotrajalih azbestnih cijevi i postavljanje novih polietilenskih cijevi većeg promjera.

Riječ je o projektu koji je u prvoj fazi finansiran iz budžeta opštine u vrijednosti od 40.000 KM, a Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica obezbijedilo je još 29.200 KM kako bi se u potpunosti riješio problem vodosnabdijevanja u ovoj mjesnoj zajednici.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je istakao da će radovi biti završeni u predviđenom roku.

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje i unapređenje sistema vodosnabdijevanja i smanjenje gubitaka vode u sistemima, a ukupno će biti zamijenjeno 1,5 kilometara azbestno-cementnih cijevi novim“, istakao je Sakan.

Prespajanjem priključaka na novi cjevovod biće omogućeno kvalitetno vodosnabdijevanje za preko 150 domaćinstava ovog kraja.

Izvođač radova je preduzeće “Dekol” iz Kotor Varoša.

0

Održana sjednica Privrednog savjeta

KOTOR VAROŠ, 20. SEPTEMBRA – Na današnjoj sjednici Privrednog savjeta načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je upoznao prisutne članove da je opština uspješno prošla proces resertifikacije prema zahtjevima III izdanja regionalnog standarda BFC SEE (Businesss Friendly Certification South East Europe), čime je potvrdila da je lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Sertifikat BFC SEE, između ostalog, za privredu i investitore koji žele da se presele ili prošire svoje poslovanje u Kotor Varošu, potvrđuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje i pomaže u identifikovanju opštine koja nudi najbolje uslove za ulaganje i ima najveći potencijal za razvoj“, rekao je Sakan i dodao da je opština Kotor Varoš ostvarila visokih 91,33 od maksimalnih 100 procentnih bodova.

Članovi Privrednog savjeta su usvojili Izvješzaj o izvršenju budžeta opštine za prvih šest mjeseci tekuće godine.

Iskazana razlika u iznosu od 460.747,77 KM između ostvarenih ukupnih rashoda i izdataka i ukupno ostvarenih prihoda predstavlja veće prihode u odnosu na izvršene rashode, odnosno suficit budžeta opštine. Budžetski prihodi i primici su ostvareni više za 1,02% ili 97.175,59 KM u odnosu na rebalansom planirane za izvještajni period, dok je izvršenje budžetskih rashoda i izdataka manje za 3,83% ili 363.572,18 KM“, naglasio je Sakan uz napomenu da su se sve prispjele dugoročne obaveze po kreditima redovno isplaćivane kao i kratkoročne obaveze za robe i usluge, bruto lična primanja, grantove, doznake i transfere.

Što se tiče izgradnje javnog parkinga kod džamije u Donjem Varošu naglašeno je da je u toku procedura izrade regulacionog plana i rješavanje imovinskih odnosa na pomenutoj lokaciji, a finansijsku obavezu izrade regulacionog plana je preuzelo preduzeće „Sportek“.

Usvojena je odluka o izmjeni Regulacionog plana „Kamena kuća 2“, jer se na tom području planski uređuju javne površine, koje će biti ustupljene na prodaju potencijalnim investitorima za izgradnju stambeno poslovnih objekata.

Privrednom savjetu je dostavljen i dopis Udruženja drvoprerađivača Republike Srpske „Final“ u pogledu isporuke drvnih sortimenata drvoprerađivačima sa područja opštine Kotor Varoš, a nakon diskusije načelnik je predložio sljedeći Zaključak, koji je jednoglasno usvojen:

Privredni savjet opštine Kotor Varoš podržava inicijativu Udruženja drvoprerađivačke industrije Republike Srpske „Final“ u vezi sa problemima isporuke drvnih sortimenata drvoprerađivačima sa područja opštine Kotor Varoš i preporučuje JPŠ „Šume RS“ i ŠG „Vrbanja“ Kotor Varoš da prioritet u isporukama drvnih sortimenata budu već ugovorene obaveze drvoprerađivača sa područja opštine Kotor Varoš“, stoji u zaključku.

0

Sastanak sa preduzetnicima u okviru „Dana otvorenih vrata“

KOTOR VAROŠ, 6. SEPTEMBRA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i načelnik Odjeljenja za privredu Srđan Ćorić organizovali su sastanak sa lokalnim privrednicima u sali Skupštine opštine pod nazivom „Dani otvorenih vrata“.

„Dani otvorenih vrata“ se održavaju svakog prvog četvrtka u neparnim mjesecima (januar, mart, maj, juli, septembar, novembar), a u ove dane svi zainteresovani preduzetnici, vlasnici malih preduzeća, sva lica koja su zainteresovana za pokretanje vlastitog posla, koji imaju određena pitanja, preporuke, pritužbe, ideje mogu da razgovaraju i dobiju odgovore od načelnika opštine Kotor Varoš i načelnika Odjeljenja za privredu.

Učensici sastanka su saglasni da je globalna pandemija proizvela veliki broj negativnih efekata na cjelokupnu ekonomiju, te da su preduzetnici istom teško pogođeni.

Upravo smo u direktnom kontaktu sa preduzetnicima razgovarali o njihovim problemima, potrebama kao i načinu prevazilaženja istih. Ono što je u našoj mogućnosti na lokalnom nivou i što je u nadležnosti lokalne uprave mi ćemo nastojati da riješimo i tako olakšamo poslovanje privrednih subjekata“, istakao je načelnik Sakan.

Preduzetništvo kao privredna grana na području opštine Kotor Varoš ima dugu tradiciju i zapošljava značajan broj radnika.

Lokalna uprava je još jednom pozvala sve privrednike da uzmu učešće u „Danima otvorenih vrata” u cilju zajedničkog rješavanja problema.

0

Asfaltirana ulica u naselju Ripište

KOTOR VAROŠ, 1. SEPTEMBRA – U naselju Ripište uspješno je završeno asfaltiranje ulice u dužini od 150 metara, a sredstva u iznosu od 21.800 KM je obezbijedila opština Kotor Varoš.

Po riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana ovo je nastavak aktivnosti koje su predviđene planom kapitalnih investicija.

Riječ je o projektu koji je bio predviđen prošlogodišnjim planom kapitalnih investicija, asfaltna traka je širine tri metra, izrađene su i bankine, a svi radovi su završeni u predviđenom roku“, istakao je Sakan.

Izvođač radova na asfaltiranju pomenute dionice je bilo preduzeće „Planum“ iz Teslića.

0

Kotor Varoš potvrdio status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem

KOTOR VAROŠ, 5. AVGUSTA – Opština Kotor Varoš uspješno je prošla proces resertifikacije prema zahtjevima III izdanja regionalnog standarda BFC SEE (Businesss Friendly Certification South East Europe), čime je potvrdila da je lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Sertifikat BFC SEE, između ostalog, za privredu i investitore koji žele da se presele ili prošire svoje poslovanje u Kotor Varošu, potvrđuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje i pomaže u identifikovanju opštine koja nudi najbolje uslove za ulaganje i ima najveći potencijal za razvoj.

Opština Kotor Varoš ostvarila je visokih 91,33 od maksimalnih 100 procentnih bodova.

„Ispunili smo kriterijume programa resertifikacije gradova/opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi „BFC SEE“ i pridružili se „porodici“ lokalnih zajednica koje su zaslužile ovaj prestižni regionalni sertifikat“, rekao je Srni načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan.

Program sertifikacije ujedno ima za cilj da unaprijedi saradnju svih aktera, koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije investicija, kao i da promoviše standarde koji utiču na kreiranje povoljne poslovne klime.

Verifikaciona komisija je pohvalila opštinu Kotor Varoš i ohrabrila je da nastavi da ispunjava predviđene uslove BFC SEE za opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, uz obavezu predstavnika opštinske vlasti da nastave sa sprovođenjem preporuka komisije.

Podsjećamo, Privredna komora Republike Srpske tehnički je sekretarijat za realizaciju programa sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE u Republici Srpskoj.

0
Page 1 of 20 12345...»