Održana sjednica Privrednog savjeta

KOTOR VAROŠ, 20. SEPTEMBRA – Na današnjoj sjednici Privrednog savjeta načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je upoznao prisutne članove da je opština uspješno prošla proces resertifikacije prema zahtjevima III izdanja regionalnog standarda BFC SEE (Businesss Friendly Certification South East Europe), čime je potvrdila da je lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Sertifikat BFC SEE, između ostalog, za privredu i investitore koji žele da se presele ili prošire svoje poslovanje u Kotor Varošu, potvrđuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje i pomaže u identifikovanju opštine koja nudi najbolje uslove za ulaganje i ima najveći potencijal za razvoj“, rekao je Sakan i dodao da je opština Kotor Varoš ostvarila visokih 91,33 od maksimalnih 100 procentnih bodova.

Članovi Privrednog savjeta su usvojili Izvješzaj o izvršenju budžeta opštine za prvih šest mjeseci tekuće godine.

Iskazana razlika u iznosu od 460.747,77 KM između ostvarenih ukupnih rashoda i izdataka i ukupno ostvarenih prihoda predstavlja veće prihode u odnosu na izvršene rashode, odnosno suficit budžeta opštine. Budžetski prihodi i primici su ostvareni više za 1,02% ili 97.175,59 KM u odnosu na rebalansom planirane za izvještajni period, dok je izvršenje budžetskih rashoda i izdataka manje za 3,83% ili 363.572,18 KM“, naglasio je Sakan uz napomenu da su se sve prispjele dugoročne obaveze po kreditima redovno isplaćivane kao i kratkoročne obaveze za robe i usluge, bruto lična primanja, grantove, doznake i transfere.

Što se tiče izgradnje javnog parkinga kod džamije u Donjem Varošu naglašeno je da je u toku procedura izrade regulacionog plana i rješavanje imovinskih odnosa na pomenutoj lokaciji, a finansijsku obavezu izrade regulacionog plana je preuzelo preduzeće „Sportek“.

Usvojena je odluka o izmjeni Regulacionog plana „Kamena kuća 2“, jer se na tom području planski uređuju javne površine, koje će biti ustupljene na prodaju potencijalnim investitorima za izgradnju stambeno poslovnih objekata.

Privrednom savjetu je dostavljen i dopis Udruženja drvoprerađivača Republike Srpske „Final“ u pogledu isporuke drvnih sortimenata drvoprerađivačima sa područja opštine Kotor Varoš, a nakon diskusije načelnik je predložio sljedeći Zaključak, koji je jednoglasno usvojen:

Privredni savjet opštine Kotor Varoš podržava inicijativu Udruženja drvoprerađivačke industrije Republike Srpske „Final“ u vezi sa problemima isporuke drvnih sortimenata drvoprerađivačima sa područja opštine Kotor Varoš i preporučuje JPŠ „Šume RS“ i ŠG „Vrbanja“ Kotor Varoš da prioritet u isporukama drvnih sortimenata budu već ugovorene obaveze drvoprerađivača sa područja opštine Kotor Varoš“, stoji u zaključku.

0

Sastanak sa preduzetnicima u okviru „Dana otvorenih vrata“

KOTOR VAROŠ, 6. SEPTEMBRA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i načelnik Odjeljenja za privredu Srđan Ćorić organizovali su sastanak sa lokalnim privrednicima u sali Skupštine opštine pod nazivom „Dani otvorenih vrata“.

„Dani otvorenih vrata“ se održavaju svakog prvog četvrtka u neparnim mjesecima (januar, mart, maj, juli, septembar, novembar), a u ove dane svi zainteresovani preduzetnici, vlasnici malih preduzeća, sva lica koja su zainteresovana za pokretanje vlastitog posla, koji imaju određena pitanja, preporuke, pritužbe, ideje mogu da razgovaraju i dobiju odgovore od načelnika opštine Kotor Varoš i načelnika Odjeljenja za privredu.

Učensici sastanka su saglasni da je globalna pandemija proizvela veliki broj negativnih efekata na cjelokupnu ekonomiju, te da su preduzetnici istom teško pogođeni.

Upravo smo u direktnom kontaktu sa preduzetnicima razgovarali o njihovim problemima, potrebama kao i načinu prevazilaženja istih. Ono što je u našoj mogućnosti na lokalnom nivou i što je u nadležnosti lokalne uprave mi ćemo nastojati da riješimo i tako olakšamo poslovanje privrednih subjekata“, istakao je načelnik Sakan.

Preduzetništvo kao privredna grana na području opštine Kotor Varoš ima dugu tradiciju i zapošljava značajan broj radnika.

Lokalna uprava je još jednom pozvala sve privrednike da uzmu učešće u „Danima otvorenih vrata” u cilju zajedničkog rješavanja problema.

0

Asfaltirana ulica u naselju Ripište

KOTOR VAROŠ, 1. SEPTEMBRA – U naselju Ripište uspješno je završeno asfaltiranje ulice u dužini od 150 metara, a sredstva u iznosu od 21.800 KM je obezbijedila opština Kotor Varoš.

Po riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana ovo je nastavak aktivnosti koje su predviđene planom kapitalnih investicija.

Riječ je o projektu koji je bio predviđen prošlogodišnjim planom kapitalnih investicija, asfaltna traka je širine tri metra, izrađene su i bankine, a svi radovi su završeni u predviđenom roku“, istakao je Sakan.

Izvođač radova na asfaltiranju pomenute dionice je bilo preduzeće „Planum“ iz Teslića.

0

Kotor Varoš potvrdio status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem

KOTOR VAROŠ, 5. AVGUSTA – Opština Kotor Varoš uspješno je prošla proces resertifikacije prema zahtjevima III izdanja regionalnog standarda BFC SEE (Businesss Friendly Certification South East Europe), čime je potvrdila da je lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Sertifikat BFC SEE, između ostalog, za privredu i investitore koji žele da se presele ili prošire svoje poslovanje u Kotor Varošu, potvrđuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje i pomaže u identifikovanju opštine koja nudi najbolje uslove za ulaganje i ima najveći potencijal za razvoj.

Opština Kotor Varoš ostvarila je visokih 91,33 od maksimalnih 100 procentnih bodova.

„Ispunili smo kriterijume programa resertifikacije gradova/opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi „BFC SEE“ i pridružili se „porodici“ lokalnih zajednica koje su zaslužile ovaj prestižni regionalni sertifikat“, rekao je Srni načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan.

Program sertifikacije ujedno ima za cilj da unaprijedi saradnju svih aktera, koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije investicija, kao i da promoviše standarde koji utiču na kreiranje povoljne poslovne klime.

Verifikaciona komisija je pohvalila opštinu Kotor Varoš i ohrabrila je da nastavi da ispunjava predviđene uslove BFC SEE za opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, uz obavezu predstavnika opštinske vlasti da nastave sa sprovođenjem preporuka komisije.

Podsjećamo, Privredna komora Republike Srpske tehnički je sekretarijat za realizaciju programa sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE u Republici Srpskoj.

0

Asfaltirane dionice puta u Curkićima i Doljanima

KOTOR VAROŠ, 17. JUNA – Realizacijom dva projekta u vrijednosti od 153.000 KM uspješno je okončano asfaltiranje puteva u zaseocima Curkići i Doljani, a sredstva za ovu namjenu su obezbijedili ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH, opština Kotor Varoš i mještani pomenutih naselja.

Za asfaltiranje dionice puta u zaseoku Curkići u dužini od jednog kilometra federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica je izdvojilo 53.000 KM, opština Kotor Varoš 9.000 KM, a mještani 27.000 KM.

Za asfaltiranje dodatnih 500 metara puta mještani su izdvojili još 34.000 KM, što će značajno poboljšati povezanost 70 domaćinstava ovog kraja sa gradskim područjem.

U zaseoku Doljani asfaltirana je dionica puta u dužini od 770 metara, a za tu namjenu federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica je obezbijedilo 38.600 KM, opština Kotor Varoš 6.400 KM, a mještani 19.300 KM.

Realizacijom ovog projekta značajnu korist će imati 30-tak domaćinstava ovog kraja.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i predsjednik Skupštine opštine Abid Kovačić obišli su danas gradilište u zaseoku Curkići i naglasili da je ovo nastavak započetih aktivnosti na poboljšanju putne infrastrukture.

O značaju ovih investicija najbolje govore riječi mještana koji nisu krili zadovoljstvo asfaltiranjem dionica puta“, istakao je Sakan.

Izvođač radova je bilo preduzeće „GEO-PUT“ d.o.o. Maglaj.

0

Nastavak aktivnosti na modernizaciji putne mreže

KOTOR VAROŠ, 8. JUNA – Opština Kotor Varoš intezivno radi i ulaže maksimalne napore u modernizaciju i izgradnju lokane i nekategorisane putne mreže na području cijele opštine.

Uspješno je završeno izvođenje radova za modernizaciju pristupnog puta na mostu na rijeci Vrbanji u zaseou Lujići, a okončano je i asfaltiranje dionice puta Donje Šiprage – Rasadnik.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je sa svojim saradnicima obišao pomenute lokacije i tom prilikom istakao značaj ove dvije investicije u vrijednosti od 40.000 KM.

Ovo je nastavak aktivnosti na modernizaciji i sanaciji lokalnih puteva, što je od opšteg značaja za sve građane naše opštine“, naglasio je Sakan.

Modernizacija lokalnih saobraćajnica, čije je održavanje u nadležnosti opštinske uprave, realizuje se u skladu sa prošlogodišnjim planom kapitalnih investicija.

Izvođači radova su preduzeća „Petrović d.o.o.“ Kotor Varoš i „Planum“ Teslić.

0

Saradnja sa privrednicima na visokom nivou

KOTOR VAROŠ, 1. JUNA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan organizovao je sastanak sa vlasnicima i direktorima fabrike obuće “Dermal” i kompanije “Fagus” Radenkom Bubićem i Miroslavom Malijevićem.

Načelnik Sakan je sazvao ovaj sastanak zato što poslovno okruženje zahtijeva i permanentno zajedničko djelovanje privrednika i lokalne zajednice, te se u skladu s tim poduzimaju koraci za unapređenje poslovne klime u opštini Kotor Varoš.

On je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da vlasnici ovih kompanija stalno proširuju proizvodne pogone i ulažu znatna sredstva u nove investicije.

Jedna smo od rijetkih opština u BiH koja ima suficit u izvozu upravo zahvaljujući privrednim subjektima u drvoprerađivačkoj i obućarskoj industriji. Kotor Varoš je opština sa povoljnim poslovnim okruženjem i mi ćemo sigurno, u skladu sa dosadašnjim priznanjima i sertifikatima, nastaviti jačanje saradnje sa privrednim sektorom“, poručio je Sakan.

Sakan je poručio da opština Kotor Varoš stoji na raspolaganju svakom privredniku.

Kao načelnik želim da sa privrednicima podijelim buduću viziju razvoja naše lokalne zajednice, jer je privreda po kapacitetima u našoj opštini velika, zdrava i izvozno orjentisana sa perspektivom“, naglasio je Sakan.

Danas je razgovarano i o zajedničkoj inicijativi načelnika opštine i direktora “Dermala” i “Sim Tehnika” da se uredi Knez Mihailova ulica, odnosno prilaz fabrici obuće “Dermal”.

Na prethodnom sastanku je dogovoreno da opština finansira proširenje pomenute ulice sa odvodnjom oborinskih voda i izgradnjom trotoara, a preduzeća Dermal i Sim Tehnik će vlastitim sredstvima zasaditi drvored i postaviti klupe“, istakao je Sakan.

Bubić i Malijević su se složili u ocjeni da su ovakvi sastanci prilika da se zajednički razmotri sve ono što opterećuje privredu i privrednike na području opštine.

Na ovaj način želimo da intenziviramo našu saradnju u budućem periodu, saradnju koja će biti osnova za budući razvoj, tj. realizaciju razvojnih projekata“, zajednički je zaključak učesnika današnjeg sastanka

0

Redovan odvoz smeća na području opštine

KOTOR VAROŠ, 31. MAJA – Na današnjem sastanku načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana sa predstavnicima Komunalnog preduzeća „Bobas“ konstatovano je da se odvoz smeća na području opštine vrši redovno i u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i Planom odvoza koji je usvojio lokalni parlament.

Po riječima direktora KP „Bobas“ Slobodana Jurića odvoz smeća se vrši kontinuirano za 1120 domaćinstava u mjesnim zajednicama Zabrđe, Vrbanjci, Maslovare, Grabovica i Šiprage.

U užem gradskom jezgru smo pojačali odvoz smeća, prije svega subotom u dnevnim časovima, gdje se usljed veće koncentracije stanovništva brže pune kontejneri“, naglasio je Jurić.

Primijećeno je da neodgovorni građani uništavaju, prevrću ili guraju kontejnere na području mjesnih zajednica, čime nanose ogromnu štetu na komunalnom mobilijaru.

Iz tog razloga donesena je odluka da se obavi razgovor sa predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica, kako bi se otkrili počinioci, a prije svega podigla svijest kod mještana o pravilnom korištenju kontejnera i očuvanju i zaštiti životne sredine.

Predstavnici KP „Bobas“ su istakli da postoji problem u vezi sa fekalnom kanalizacijom na Novom Naselju.

Fekalna kanalizacija nije dimenzionisana za primanje veće količine oborinskih voda, što uzrokuje zapušenje mreže i izlijevanje kanalizacije na saobraćajnice i predstavlja mogući problem zaraze stanovništva“, naglasili su u ovom preduzeću.

Na sastanku je dogovoreno da će načelnik opštine formirati komisiju koju će činiti predstavnici opštine, KP „Bobas“ i Komunalne policije, a čiji će zadatak biti da utvrdi probleme na terenu i definiše prijedloge za njihovo trajno rješavanje.

0

Održana sjednica Privrednog savjeta

KOTOR VAROŠ, 17. MAJA – Na današnjoj 17. sjednici Privrednog savjeta opštine Kotor Varoš jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu ovog tijela za prošlu godinu.

Članovi Privrednog savjeta su upoznati sa realizacijom zaključaka sa prethodnih sjednica.

Načelnik opštine Zdenko Sakan je upoznao članove Privrednog savjeta o investicijama koje su predviđene Planom kapitalnih investicija opštine Kotor Varoš za 2021. godinu.

Takođe, razmatran je i rebalans budžeta opštine Kotor Varoš za 2021. godinu, koji će se naći pred odbornicima na dnevnom redu Posebne sjednice Skupštine opštine u četvrtak 20. maja.

0

Asfaltirane dionice puta u Garićima i Koloni

KOTOR VAROŠ, 13. MAJA – Na području opštine Kotor Varoš danas su asfaltirane dvije dionice puta, za čiju namjenu je iz opštinskog budžeta izdvojeno 30.760 KM.

Za realizaciju projekta “Izvođenje radova za modernizaciju puta Garići – Vehabi” izdvojeno je 20.810 KM, dok je asfaltiranje dionice puta u naselju Kolona izdvojeno 9.950 KM.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan danas je sa saradnicima obišao gradilište u Garićima i izrazio zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova.

Ovo je nastavak projektnih aktivnosti na modernizaciji i sanaciji lokalnih puteva, koje su bile predviđene planom kapitalnih investicija za prošlu godinu, što znači da nastojimo u potpunosti realizovali zacrtani plan“, rekao je Sakan i dodao da je asfaltna traka u naselju Garići širine tri metra, dok je u Koloni 2,5 metra.

Izvođač radova je preduzeće “Planum” d.o.o. TeslićKotor Varoš, a radovi su završeni u predviđenom roku.

Opština Kotor Varoš nastavlja intenzivno da modernizuje i izgrađuje lokalne i nekategorisane puteve, a sve u skladu sa planom kapitalnih investicija.

0
Page 1 of 19 12345...»