Potpisan ugovor o modernizaciji sistema javne rasvjete

KOTOR VAROŠ, 13. SEPTEMBRA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i generalni menadžer preduzeća „Elektro Tim“ iz Banjaluke Zoran Kiza potpisali su danas ugovor o realizaciji projekta „Modernizacija javne rasvjete na području opštine Kotor Varoš“.

Vrijednost ove investicije je milion maraka, a izvođač se obavezuje da da će obezbijediti zamjenu 1341 komada lampi sa LED svjetlosnim tijelom.

Modernizacija podrazumijeva demontiranje originalnih svjetelćih tijela i isključivanje istih sa sadašnjeg sistema za rasvjetu, te montaža i priključivanje novog Led svjetlećeg tijela u sadašnji sistem javne rasvjete i montaža nove lire na stub gdje je to neophodno.

Biće nabavljeni i uređaji za daljinsko upravljanje i detekciju kvara sa pratećom veb aplikacijom.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je rekao da projekat modernizacije javne rasvjete ima za cilj finansijsku efikasnost, koja će se ostvariti kroz planirane uštede od 70 odsto u odnosu na trenutnu potrošnju u funkcionisanju sistema javne rasvjete na području opštine.

Osim znatno dugoročnijeg trajanja LED rasvjetnih tijela, značajne su uštede u potrošnji električne energije, ljepšeg su izgleda i zbog specifične boje svjetla i smanjenog otpuštanja topline ne privlače insekte tako da nije potrebno održavanje i čišćenje“, istakao je Sakan i dodao da će i zagađenje životne sredine biti znatno manje kroz smanjenje svjetlosne imisije.

Izvođač radova se obavezuje da će u naredna dva mjeseca nabaviti potreban broj svjetiljki, a modernizaciju aktivnih elemenata javne rasvjete izvršiće u roku od pet mjeseci od predaje radnog terena.

0

Završeno asfaltiranje dionice puta prema naselju Kolona

KOTOR VAROŠ, 21. JUNA – U kotorvaroškoj mjesnoj zajednici Maslovare uspješno je realizovan projekat sanacije oštećenja kolovoznog zastora i dogradnju lokalnog puta Maslovare – Borci prema naselju Kolona, a za ovu namjenu je iz opštinskog budžeta izdvojeno 67.000 KM.

Prema riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana riječ je o projektu koji je predviđen planom kapitalnih investicija za prošlu godinu, a od velikog je značaja za mještane Maslovara.

Radi se o putnom pravcu prema Osnovnoj školi „Petar Petrović Njegoš“ i naselju Kolona dužine 220 metara, širine pet metara, od magistralnog puta M4 do mosta na rijeci Kruševici“, istakao je Sakan.

Izvođač radova je bilo preduzeće „Petrović“ d.o.o. iz Kotor Varoša, a svi radovi su završeni u predviđenom roku.

Uz ulicu je montirana i savremena javna rasvjeta, sa šest LED rasvjetnih tijela, a radove je izvela firma „Boki“ iz Maslovara.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Maslovare Boris Stojanović je naglasio da je prethodno porušeno drveće koje je ugrožavalo bezbjednost pješaka na ovoj dionici, a u planu je da se na ovom mjestu posade sadnice katalpe.

Ponosni smo na značajan broj projekata koje smo realizovali u prethodne dvije godine, a posebno postavljanjem 22 LED rasvjetna tijela u centru Maslovara i otvaranjem dječijeg vrtića“, poručio je Stojanović i dodao da su sanirani mnogi seoski putevi i vodovodi.

0

Za projekte mladih 27.090 KM

KOTOR VAROŠ, 6. JUNA – Omladinska banka će u naredna tri mjeseca finansirati realizaciju deset projekata i dva mikrobiznisa neformalnih grupa mladih sa područja opštine Kotor Varoš, čija je ukupna vrijednost 27.090 KM.

Riječ je o projektima koji će direktno ili indirektno uticati na poboljšavanje položaja mladih, a biće realizovani u gradskom području i u mjesnim zajednicama.

Željko Pauković, direktor programa Fondacije “Mozaik”, u čijem sastavu je Omladinska banka, istakao je da je ukupna vrijednost deset projekta i dva mikrobiznisa 18.400 KM, koje su zajednički obezbijedili opština Kotor Varoš /10.640 KM/ i Fondacija “Mozaik” /7.760 KM/, a neformalne grupe mladih su obezbijedile dodatna sredstva mobilizacijom lokalnih resursa /8.690 KM/.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je rekao da se realizacijom ovih projekata nastavlja uspješna saradnja sa Omladinskom bankom.

Realizacijom pomenutih projekata pomažemo mladima da budu aktivniji i da volonterskim angažovanjem pokažu da su resurs koji zaslužuje podršku. Raduje me njihova velika zainteresovanost i zato smo izdvojili dodatna sredstva za projekte koji će biti realizovani“, zaključio je Sakan.

U mjesnoj zajednici Kotor Varoš planirana je realizacija projekta “Peta konvencija mladih u Kotor Varošu”, koji ima za cilj da okupi i prezentuje uspješne mlade Kotorvarošane i na taj način im pruži podršku i motiviše druge na uspjehe u svojim oblastima.

Realizacijom projekta “Razvoj rekreativnih aktivnosti na području opštine Kotor Varoš” riješiće se problem nedostatka sportsko-rekreativnih aktivnosti za mlade.

U okviru projekta “Omladinska teretana” mladi će dobiti prostor gdje će moći raditi na svom fizičkom razvoju i sportskom napretku.

“Nabavka kanti za otpad” je projekat koji ima za cilj uređenje autobuskih stajališta, šetališta i školskih dvorišta postavljanjem kanti za otpad.

“Sigurnija budućnost” je projekat koji će doprinijeti zaustavljanju vršnjačkog nasilja u školama.

“Uredimo izletište lauške rijeke” podrazumijeva uređenje izletišta na rijeci u Laušima u mjesnoj zajednici Maslovare.

Projektom “Podrška učenju u svim godišnjim dobima” poboljšali bi se uslovi rada učenika i profesora u Srednjoškolskom centru “Nikola Tesla”.

Projekat “Edukacija djece o održavanju oralne higijene i prevenciji karijesa” ima za cilj edukovanja djece sa područja opštine o oralnoj higijeni i prevenciji.

“Promocija i afirmacija kvalitetnog muzičkog sadržaja” je projekat koji ima za cilj stvaranje uslova za sadržajniji život mladih muzičara uz organizaciju muzičkih večeri.

“Promocija turističke ponude opštine Kotor Varoš” je projekat kojim se želi prikazati sve ljepote i turistički potencijali opštine Kotor Varoš.

Mikrobiznise će realizovati Srđan Maksimović /otvaranje ugostiteljskog objekta/ i Miloš Čupić /nabavka uređaja 3D printer/.

0

Ozvaničen završetak radova u Ulici Svetozara Miletića

KOTOR VAROŠ, 24. APRILA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i federalni ministar za izbjegla i raseljena lica Edin Ramić danas su presijecanjem vrpce svečano ozvaničili završetak izgradnje i puštanje u saobraćaj asfaltiranu dionicu puta u Ulici Svetozara Miletića.

Za realizaciju ovog projekta Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH i opština Kotor Varoš izdvojili su 150.000 KM.

Postojeća asfaltna površina je urađena prije 30 godina i oštećena preko 80 odsto, tako da je kretanje vozila i pješaka bilo otežano.

Ukupno je asfaltirano 665 metara ulice širine 4,5 metra, od ulaza u fabriku “Dermal” do vjerskog objekta pored magistralnog puta.

Prema riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana realizacijom pomenutog projekta značajno se poboljšala putna infrastruktura na području opštine Kotor Varoš.

Riječ je o ulici u naselju Donji Varoš, koje pripada gradskom području opštine, a ujedno spaja i Ulicu Kneza Mihaila sa magistralnim putem Banjaluka-Doboj. U naselju Donji Varoš živi oko 250 stanovnika, a asfaltiranjem ulice biće olakšan svakodnevni odlazak velikog broja učenika u centralnu osnovnu školu, srednju školu, odlazak na posao, kao i redovno snabdijevanje stanovništva životnim namirnicama“, naglasio je Sakan.

Uspješan izvođač radova modernizacije putne komunikacije, koja naselje povezuje sa magistralnim putem i centrom opštine, bilo je preduzeće “MG Mind” d.o.o.

0

Posjeta Područnoj jedinici PU RS Kotor Varoš

KOTOR VAROŠ, 23. MARTA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i njegov zamjenik Mladen Trivunović posjetili su danas kotorvarošku Područnu jedinicu Poreske uprave Republike Srpske i tom prilikom istakli dobru saradnju sa ovom institucijom.

Šef Područne jedinice Poreske uprave Republike Srpske Kotor Varoš Tanja Ostojić je upznala rukovodstvo opštine sa činjenicom da Poreska uprava Republike Srpske bilježi značajan rast prihoda na osnovu poreza na nepokretnosti, izvornog prihoda lokalnih zajednica koji se prikuplja na osnovu stope čiju visinu određuju opštine i gradovi.

Podsjećamo da je lokalni parlament usvojio odluku o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kotor Varoš u 2023. godini u visini 0,06 odsto, što je najniža prijavljena stopa Poreskoj upravi Republike Srpske.

S tim u vezi zabilježen je značajan rast naplate ovog poreza u 2022. u odnosu na 2021. godinu u Kotor Varošu.

0

Načelnik Sakan posjetio Područnu jedinicu RUGIP-a Kotor Varoš

KOTOR VAROŠ, 22. MARTA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i njegov zamjenik Mladen Trivunović razgovarali su danas sa šefom kotorvaroške Područne jedinice Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove /RUGIP/ Radenkom Slavnić o provođenju postupka izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima za katastarsku opštinu Kotor Varoš.

Konstatovano je da je postupak izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti /zemljište, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao i posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte/ završeno u katastarskim opštinama Maslovare, Šiprage i Donji Borci, a trenutno se vrši javno izlaganje u katastarskoj opštini Kotor Varoš.

Riječ je o formiranju novih vlasničkih evidencija o svim nekretninama koje se nalaze na području navedenih katastarskih opština.

Šef Područne jedinice RUGIP-a Kotor Varoš Radenka Slavnić je rekla da se učešćem nosilaca prava na nepokretnostima u postupku osnivanja katastra nepokretnosti omogućava da se u novu, jedinstvenu, evidenciju upišu tačni podaci o nepokretnostima, čime im se osigurava zaštita njihovih prava na nepokretnostima.

Načelnik Sakan je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa Područnom jedinicom Kotor Varoš i naglasio da osnivanjem katastra nepokretnosti vrijednost imovine raste.

Rješavanjem imovinskih odnosa povećava se broj legalizovanih bespravno sagrađenih objekata. Osnivanje katastra nepokretnosti služi i za poboljšanje usluga i djelokruga rada mnogih drugih društvenih djelatnosti koje koriste podatke o nepokretnostima kao što je poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo, elektroprivreda, rudarstvo, saobraćaj, zaštita životne sredine, prostorno planiranje i slično“, zaključio je Sakan.

Pozivaju se građani opštine Kotor Varoš da se aktivno uključe u sam postupak javnog izlaganja, a po pozivu Područne jedinice RUGIP Kotor Varoš.

0

Završena izgradnja nadstrešnice sa komunalnom infrastrukturom u Vaganima

KOTOR VAROŠ, 9. MARTA – Zajedničkim sredstvima opštine Kotor Varoš i UNDP-a u mjesnoj zajednici Vagani je okončan projekat “Izgradnja nadstrešnice sa komunalnom infrastrukturom (vodovod)”, za čiju namjenu je izdvojeno 39.357 KM.


Riječ je o jednom od pet projekata koji se realizuju u saradnji sa UNDP-om u pet mjesnih zajednica na području opštine.
Opština Kotor Varoš je ovaj projekat finansirala sa 30.117 KM, dok je UNDP izdvojio 9.240 KM.
“Izgradnja nadstrešnice sa komunalijama (voda) u Vaganima” je projekat kojim se želi poboljšati kvalitet života stanovnika u ovoj mjesnoj zajednici izgradnjom objekta – nadstrešnice i obezbijeđenje priključka na vodovodnu mrežu.
Urađena je nadstrešnica dužine 12 metara, kao i vodovod u dužini od 450 metara.
Izvođač radova je bilo preduzeće “Dekol” d.o.o Kotor Varoš.
Podsjećamo da su prethodno uspješno završeni projekti “Uređenje (izgradnja) šetališta Brana”,”Opremanje dječijeg vrtića u Maslovarama” i “Modernizacija puta u naselju Liplje”, a uskoro će biti okončan i projekat “Izgradnja putnih komunikacija u selu “Burča” u mjesnoj zajednici Šiprage, koji obuhvata završetak putnih komunikacija kroz centar sela sa pristupnim putevima ka zaseocima u ukupnoj dužini od 1.200 metara.

0

Vrtić “Maslačak”u Maslovarama primio 18 mališana

KOTOR VAROŠ, 1. MARTA – U mjesnoj zajednici Maslovare danas je zvanično počeo sa radom Dječiji vrtić “Maslačak”, u okviru kojeg će funkcionisati mješovita jaslička grupa sa 18 mališana.

Prvom radnom danu vrtića “Maslačak” prisustvovao je i načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan, koji je, zajedno sa svojim saradnicima, mališane obradovao slatkišima i poklonima i tom prilikom istakao da je realizacija ovog projekta ulaganje u budućnost.

Nadam se da će ova djeca uživati ovdje, da će roditelji koji ostave dijete kada ujutro dođu imati dovoljno povjerenja i da će moći normalno raditi svoje dnevne aktivnosti, jer su sigurni da su njihova djeca na najboljem mogućem mjestu. Siguran sam da će i zaposleni, koji će brinuti o ovoj našoj mladosti, imati najbolje moguće uslove za rad“, poručio je Sakan.

Direktor vrtića Mladen Tepić rekao je da su izdvojena značajna sredstva za građevinske radove i unutrašnje opremanje.

Ovdje ima kompletna oprema, krevetići, sitni inventar, didaktika i sve što je neophodno za rad predškolske ustanove, a u saradnji sa opštinom Kotor Varoš u sve to smo uložili oko 60.000 KM“, istakao je Tepić i dodao da o mališanima brinu tri vaspitačice.

Po njegovim riječima i dalje je duga lista čekanja za boravak u kotorvaroškom vrtiću, gdje se trenutno nalazi stotinu mališana.

Danas je počeo sa radom i program pripreme pred polazak u školu, u kojem će boraviti 58 mališana. Ukupno na području opštine sada imamo 250 mališana u vrtiću, a radićemo u narednom periodu na tome da smanjimo listu čekanja“, naglasio je Tepić.

Mališani su prvi dan iskoristili da se upoznaju sa drugarima i igračkama, mada je bilo i onih koji su uz plač tražili mamu.

0

Opštinska uprava Kotor Varoš obnovila vozni park

KOTOR VAROŠ, 3. FEBRUARA – Vozni park Opštinske uprave Kotor Varoš bogatiji je za četiri nova Fiat automobilai jednu Ladu Nivu, koja su nedavno kupljena sopstvenim sredstvima, a biće korištena za izlazak na teren.

Novi automobili zamijeniće automobile kupljene 2004. godine, koji su prodati na licitaciji.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan rekao je da su nova vozila bila neophodna, kako bi opština obnovila vozni park lokalne uprave i odlazak na terenski rad službenika učinila efikasnijim.

On je istakao da su navedeni automobili izabrani zbog prihvatljive cijene i svoje dokazane ekonomičnosti u praksi.

Nova vozila će koristiti službenici Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, Odjeljenja za prostorno uređenje i Odjeljenja za privredu.

0

Održana sjednica Privrednog savjeta

KOTOR VAROŠ, 26. DECEMBRA – Na današnjoj sjednici Privrednog savjeta opštine Kotor Varoš usvojena je odluka o prijedlogu budžeta opštine za 2023. godinu u iznosu od 11.800.000 KM.Prijedlog budžeta je veći za 100.000 KM u odnosu na Nacrt prvenstveno zbog povećanja poreskih prihoda.

Članovi Privrednog savjeta su usvojili odluku o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kotor Varoš u 2023. godini u visini0,06 odsto, što je najniža prijavljena stopa Poreskoj upravi Republike Srpske.Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice razmatrana je i realizacija zaključaka sa prošlih sjednica.

0
Page 1 of 24 12345...»