“Kako funkcioniše ”SISTEM 48”?”

SISTEM 48 je uspostavljen u opštinskoj upravi Kotor Varoši kao efikasan odgovor na probleme građana i na raspolaganju im je 24 časa dnevno.

Građanima je za rješavanje njihovih zahtjeva iz nadležnosti opštinskih službi i javnih preduzeća, koja su u nadležnosti opštine, u okviru SISTEMA 48 dovoljan e-mail, sms poruka ili telefonski poziv.

  • telefonom na broj: 051/785 266 – od 07 – 15:00 časova
  • mobilni telefon 066/ 457-439 – sms poruke i pozivi/ – non – stop
  • posredstvom elektronske pošte: centarkv@yahoo.com non – stop

POSTAVITE PITANJE

Vrsta zahtjeva

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)

Tema

Vaše pitanje

Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 01.06.2020. do 01.07.2020. godine.

Datum prijema: 10.06.2020. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova

Pitanje: Hoće li ove godine biti obavezne proljećne sistematske deratizacije u cilju preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari i kada će početi?

Datum odgovora: 12.06.2020.god. Vrijeme odgovora: 16:00 časova

Odgovor: Proljećna deratizacija počinje 18. juna (četvrtak) i trajaće do 25. juna 2020. godine. Javna deratizacija će biti izvršena u objektima koji su vlasništvo Opštine Kotor Varoš i to: Matični ured Kruševo Brdo, Matični ured Šiprage, Matični ured Grabovica, Matični ured Obodnik, Matični ured Maslovare, Matični ured Liplje, Matični ured Vrbanjci, Matični ured Zabrđe, Matični ured Vagani, Objektima Opštinske uprave Kotor Varoš, Stadion sportskih igara Kotor Varoš, Korito rijeke Vrbanje na izlazima kanalizacije na 5 lokacija, a za sve ostale objekte troškove deratizacije snose sami korisnici.

Datum prijema: 14.06.2020. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova

Pitanje: Da li će mještani Vrbanjaca uskoro dobiti adekvatno mjesto za odmor i uređeno kupalište u ljetnom periodu?

Datum odgovora: 16.06.2020.god. Vrijeme odgovora: 16:00 časova

Odgovor: Radnici preduzeća „Dekol“ već uveliko izvode radove na izgradnji kupališta Vasin vir u mjesnoj zajednici Vrbanjci. Nakon što je posječeno šiblje i nisko rastinje na pomenutoj lokaciji i uređen parking prostor, koji će biti proširen uz magistralni put, pristupilo se izradi nadstrešnice sa pečenjarom.

Riječ je o kupalištu koje ima tradiciju i učinićemo sve da ponovo postane mjesto okupljanja u predstojećem periodu.

Datum prijema: 25.06.2020. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova

Pitanje: Razmišljate li o uvođenju besplatnog interneta u užem gradskom jezgru?

Datum odgovora: 27.06.2020.god. Vrijeme odgovora: 16:00 časova

Odgovor: Početkom jula mjeseca Gradski trg u Kotor Varošu biće kompletno pokriven brzim internetom i svaki posjetilac imaće mogućnost korišćenja besplatnog Wi-Fi interneta.

Riječ je o projektu koji je realizovan sa ciljem unaprijeđenja usluga i poboljšanja kvaliteta života stanovnika

Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 01.05.2020. do 01.06.2020. godine.

Datum prijema: 02.05.2020. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova
Pitanje: Molim vas da mi odgovorite da li će ove godine biti poribljena rijeka Vrbanja i njene pritoke, jer je primjetan značajan deficit ribljeg fonda?
Datum odgovora: 04.05.2020.god. Vrijeme odgovora: 16:00 časova
Odgovor: Sportsko ribolovno društvo „Kotor Varoš“ obaviće predstojećeg vikenda proljećno poribljavanje kotorvaroških rijeka u koje će biti pušteno oko 11.500 jedinki mlađi potočne pastrmke, rečeno je u ovom društvu.
Biće poribljen gornji tok Vrbanje i u njene pritoke Cvrcku i Jakotinu, kao i u Cvićanov potok u Zabrđu.
Plan za ovu godinu je da još nekoliko puta bude obavljeno poribljavanje Vrbanje i njenih pritoka, gdje potočna pastrmka najčešće ostaje.

Datum prijema: 09.05.2020. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova
Pitanje: Da li će biti asfaltiran put u naselju Baština, koji je predviđen planom kapitalnih investicija?
Datum odgovora: 11.05.2020.god. Vrijeme odgovora: 16:00 časova
Odgovor: Planirano je da do kraja juna mjeseca bude asfaltirano 400 metara puta u naselju Baština.
Za tu namjenu iz opštinskog budžeta predviđena su sredstva u iznosu od 41.000 KM.

Datum prijema: 15.05.2020. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova
Pitanje: Da li je planirano da mještani Čitluka do kraja ove godine dobiju pitku vodu?
Datum odgovora: 17.05.2020.god. Vrijeme odgovora: 16:00 časova
Odgovor: Opština Kotor Varoš je aplicirala na Javni konkurs za dodjeljivanje sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovnjivih izvora, na osnovu čega je Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske je obezbijedio 70.000 KM, dok će opština izdvojiti 40.000 KM iz budžetskih sredstava.
Projektom je predviđena izgradnja vodovoda prema naselju Čitluk u Mjesnoj zajednici Zabrđe u dužini od 5100 metara, koja će omogućiti snabdijevanje vodom 110 domaćinstava. Radovi će početi ubrzo i predviđeno je da budu okončani do kraja jula mjeseca.

Datum prijema: 22.05.2020. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova
Pitanje: Da li će na Gradskom trgu biti sanirane ploče i hoće li biti zabranjeno vozilima da nesmetano koriste ovaj prostor?
Datum odgovora: 24.05.2020.god. Vrijeme odgovora: 16:00 časova
Odgovor: Radnici Komunalnog preduzeća „Bobas“ će uskoro početi da rade na sanaciji dijela oštećenog popločanja na Gradskom trgu i osposobljavanju fontane, u namjeri da ovaj objekat učine znatno reprezentativnijim.
Biće izvršena ugradnja fizičkih prepreka, kojima će se onemogućiti ulazak-izlazak motornih vozila na sam trg, kao i na šetalište uz obalu Vrbanje.
Na ovaj način će isključivo pješaci koristiti gradski trg i šetalište, jer pomenute lokacije zauzimaju važno mjesto u slobodnim aktivnostima naših građana.