Uncategorized

Održana sjednica Privrednog savjeta

KOTOR VAROŠ, 17. MAJA – Na današnjoj 17. sjednici Privrednog savjeta opštine Kotor Varoš jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu ovog tijela za prošlu godinu.

Članovi Privrednog savjeta su upoznati sa realizacijom zaključaka sa prethodnih sjednica.

Načelnik opštine Zdenko Sakan je upoznao članove Privrednog savjeta o investicijama koje su predviđene Planom kapitalnih investicija opštine Kotor Varoš za 2021. godinu.

Takođe, razmatran je i rebalans budžeta opštine Kotor Varoš za 2021. godinu, koji će se naći pred odbornicima na dnevnom redu Posebne sjednice Skupštine opštine u četvrtak 20. maja.

0

Asfaltirane dionice puta u Garićima i Koloni

KOTOR VAROŠ, 13. MAJA – Na području opštine Kotor Varoš danas su asfaltirane dvije dionice puta, za čiju namjenu je iz opštinskog budžeta izdvojeno 30.760 KM.

Za realizaciju projekta “Izvođenje radova za modernizaciju puta Garići – Vehabi” izdvojeno je 20.810 KM, dok je asfaltiranje dionice puta u naselju Kolona izdvojeno 9.950 KM.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan danas je sa saradnicima obišao gradilište u Garićima i izrazio zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova.

Ovo je nastavak projektnih aktivnosti na modernizaciji i sanaciji lokalnih puteva, koje su bile predviđene planom kapitalnih investicija za prošlu godinu, što znači da nastojimo u potpunosti realizovali zacrtani plan“, rekao je Sakan i dodao da je asfaltna traka u naselju Garići širine tri metra, dok je u Koloni 2,5 metra.

Izvođač radova je preduzeće “Planum” d.o.o. TeslićKotor Varoš, a radovi su završeni u predviđenom roku.

Opština Kotor Varoš nastavlja intenzivno da modernizuje i izgrađuje lokalne i nekategorisane puteve, a sve u skladu sa planom kapitalnih investicija.

0

Asfaltiranje ulice u naselju Kotor

KOTOR VAROŠ, 11. MAJA – Na području opštine Kotor Varoš u toku je realizacija projekta “Izvođenje radova za modernizaciji ulice u naselju Kotor” u dužini od 190 metara.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan danas je sa saradnicima obišao gradilište u Kotoru i tom prilikom istakao značaj ove investicije u vrijednosti od 19.830 KM.

Ovo je nastavak projektnih aktivnosti na modernizaciji i sanaciji lokalnih puteva, koje su bile predviđene planom kapitalnih investicija za prošlu godinu, što znači da nastojimo u potpunosti realizovali zacrtani plan. Ova dionica puta je od opšteg značaja za mještane ovog naselja“, rekao je Sakan i dodao da je asfaltna traka širine tri metra.

Izvođač radova je preduzeće “Petrović” d.o.o. Kotor Varoš, a radovi će biti okončani u naredna dva dana.

Opština Kotor Varoš intenzivno radi i ulaže maksimalne napore u modernizaciju i izgradnju lokalne i nekategorisane putne mreže na području cijele lokalne zajednice.

Modernizacija lokalnih saobraćajnica, čije je održavanje u nadležnosti opštinske uprave, realizuje se u skladu sa planom kapitalnih investicija.

0

Dom kulture u Maslovarama dobija keramički pod

KOTOR VAROŠ, 29. MARTA – U oranizaciji Savjeta Mjesne zajednice Maslovare izvršena je demontaža 120 metara kvadratnih podne obloge u Domu kulture.

Desetak volontera je uklonilo prethodnu podlogu, koja je pretrpila značajna oštećenja usnjed dotrajale hidroizolacije i vlage.

Uklonjen je oštećeni parket i skinuta stara betonska podloga, a u narednim danima će se uraditi nova glazura i polijepiti keramika“, poručili su iz Savjeta MZ Maslovare i dodali da će prilaz biti uređen i za nesmetan pristup invalidnih lica.

Takođe, uređuje se prostor ispred ulaznih vrata, gdje će biti postavljene žardinjere, koje će onemogućiti parkiranje na tom dijelu.

Prostor će biti ukrašem cvijećem sa klupom za odmor, a najveća vrijednost ove aktivnosti je osiguranje dobrog pregleda svih učesnika u saobraćaju prilikom uključivanja na magistralni put ili pješački prelazak preko priključne ulice.

Objekat će nakon sanacije biti potpuno spreman za redovne namjene, na zadovoljstvo i korist mještana Maslovara.

0

Zasađen drvored na Novom Naselju

KOTOR VAROŠ, 27. MARTA – U Ulici Sporteka na Novom Naselju danas su volonteri i mještani ove ulice posadili drvored katalpi, koji će kada izraste krasiti ovu ulicu.

Sadni materijal je obezbijedila opština Kotor Varoš, radnici Komunalnog preduzeća „Bobas“ su dovezli sadnice i obezbijedili alat, a večeras su radnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Kotor Varoš očistili ulicu i zasuli vodom nove sadnice.

Podržali smo ovu inicijativu, jer smatramo da najveće naselje u gradskom središtu opštine treba da dobije ljepši izgled. Pozivam mještane da sadnice održavaju i čuvaju i da tako naš grad bude ljepši, a život u njemu kvalitetniji”, rekao je načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan, koji je lično učestvovao u akciji.

Mještanin Novog Naselja i jedan od organizatora današnje akcije Petar Trivunović je okupio i članove Planinarskog društva „Mehanizam“, koji su pružili značajnu podršku.

Posađeno je oko 60 sadnica katalpe, zahvaljujem se svima koji su pomogli u ovoj akciji i nastavićemo da, u saradnji sa opštinom, uređujemo naš grad”, naglasio je Trivunović.

0

Posađene katalpe u naselju Bregov

KOTOR VAROŠ, 26. MARTA – Radnici Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju opštine Kotor Varoš posadili su danas u blizini dječijeg igrališta u naselju Bregovi 11 sadnica katalpe, ukrasnog drveta koje može da živi do 100 godina i poraste od 5 do 15 metara.

Sredstva za ovu namjenu obezbijeđena su iz opštinskog budžeta, a sadnice katalpe se prostiru na dužini od 70 metara.

Sadnjom ovog drveća zaokružiće se potpuni ambijent ovoga prostora na zadovoljstvo svih mješta naselja Bregovi, a naročito naših najmlađih sugrađana, koji značajan dio vremena provode na ovom igralištu. Naravno, ovom prilikom upućujemo apel građanima da čuvamo prirodu i sve ono što naš grad čini još ljepšim“, istakao je načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan, koji je posadio prvu sadnicu katalpe.

Hortikulturno oplemenjeno igralište sa novim sadnicama katalpe pruža ljepše lice ovom dijelu gradu i imaće višestruku korist ne samo za djecu, već za sve stanovnike.

0

Završeno postavljanje rasvjete na pješačkoj stazi

KOTOR VAROŠ, 23. MARTA – Postavljanjem osam stubova prema Gradskom trgu završeno je u potpunosti postavljanje rasvjete na pješačkoj stazi uz rijeku Vrbanju, za čiju namjenu je opština Kotor Varoš izdvojila 9.200 KM.

Prethodno su postavljena 23 stuba u okviru projekta „Izgradnja led rasvjete na pješačkoj stazi uz rijeku Vrbanju“, a finansijska sredstva u iznosu od 27.500 KM su obezbijedili UNDP i opština Kotor Varoš.

Prema riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana, ovo je nastavak aktivnosti na modernizaciji lokalne putne mreže i uređenja šetališta za potrebe svih stanovnika opštine.

Nakon završetka radova na sanaciji i asfaltiranju pješačke staze i izgradnji elektrifikacije duž čitavog šetališta naši sugrađani imaju mogućnost da ovu dionicu koriste za šetnju i rekreaciju, čime smo obogatili turističke sadržaje naše opštine“, naglasio je Sakan i dodao da stazu isključivo koriste pješaci, odnosno da je zatvorena za saobraćaj.

Izvođač radova je bilo preduzeće „Petrović d.o.o.“ iz Kotor Varoša, a radovi su okončani u predviđenom roku.

0

U toku uklanjanje objekta „Žitnog magacina“

KOTOR VAROŠ, 3. MARTA – U opštini Kotor Varoš je u toku akcija uklanjanja devastiranog i ruševnog objekata „Žitnog magacina“, koji se nalazi uz glavnu ulicu i već duže vremena predstavlja opasnost i ugrožava bezbjednost stanovništva.

U protekle dvije godine uklonjen je ugostiteljski objekat „Stari kesten“, zatim „Željezara“, stara škola i ugostiteljski objekat „Bobas“.

Prethodno je opština Kotor Varoš po službenoj dužnosti pokrenula navedeni postupak, gdje je angažovan vještak građevinsko-arhitektonske struke.

Mišljenja vještaka za pet navedenih objekata je da su fizički dotrajali, predstavljali su opasnost po život i zdravlje ljudi, okolne objekte i saobraćaj, i sa stanovišta struke rekonstrukcijom se nisu mogli dovesti do stanja za upotrebu.

Uklanjanjem ovih objekata otvaraju se nove vizure na glavnoj gradskoj ulici, što će dovesti do stvaranja drugačije, urbane strukture gradskog jezgra.

0

Opština Kotor Varoš – Dani otvorenih vrata

KOTOR VAROŠ, 2. MARTA – Lokalna uprava opštine Kotor Varoš obavještava sve privrednike da će se, počevši od 04.03.2021. godine, svakog prvog četvrtka u neparnim mjesecima (januar, mart, maj, juli, septembar, novembar) u sali Skupštine opštine sa početkom u 12.00 časova održavati „Dani otvorenih vrata“.

 

U ove dane svi zainteresovani preduzetnici, vlasnici malih preduzeća, sva lica koja su zainteresovana za pokretanje vlastitog posla, koji imaju određena pitanja, preporuke, pritužbe, ideje mogu da razgovaraju i dobiju odgovore od načelnika opštine Kotor Varoš i načelnika Odjeljenja za privredu.

Preduzetništvo kao privredna grana na području opštine Kotor Varoš ima dugu tradiciju i zapošljava značajan broj radnika.

Imajući u vidu da je globalna pandemija proizvela veliki broj negativnih efekata na cjelokupnu ekonomiju, te da su preduzetnici istom teško pogođeni potrebno je da se u direktnom kontaktu sa preduzetnicima razgovara o njihovim problemima, potrebama kao i načinu prevazilaženja istih.

Lokalna uprava poziva sve privrednike da uzmu učešće u „Danima otvorenih vrata” u cilju zajedničkog rješavanja problema.

0

Počelo vanjsko uređenje nove zgrade lokalne uprave

KOTOR VAROŠ, 5. FEBRUARA – Radnici preduzeća „Dekol“ počeli su sa prvom fazom izvođenja radova na vanjskom uređenju i infrastrukturi zgrade lokalne uprave Kotor Varoš.

Trenutno se vrši mašinski iskop u širokom otkopu donjih slojeva kolovozne konstrukcije, do projektovanih kota, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju.

Nakon toga uslijediće obilježavanje i detaljno geodetsko iskolčenje na terenu trase projektovanog vodovoda, ugradnja betona za izradu vodovodnih i kanalizacionih šahtov, odnosno rješavanje oborinske i fekalne kanalizacije, te izgradnja bazena za fontanu“, poručili su iz ovog preduzeća.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je obišao radilište i naglasio da radovi teku predviđenom dinamikom.

Nakon završetka radova na izgradnji nove zgrade lokalne uprave pristupili smo vanjskom uređenju, kako bi u potpunosti dobili jedan reprezentativan objekat. Prva faza obuhvata izolaciju terena, radove na vodovodnoj i hidrantskoj mreži, fekalnoj i oborinskoj kanalizaciji, te građevinske, zanatske i elektro radove“, naglasio je Sakan i dodao da je izgradnjom nove zgrade konačno riješen višegodišnji nedostatak adekvatnog prostora za opštinske službe.

Planirano je da stara zgrada opštinske uprave bude srušena, a na tom prostoru i suterenu novog objekta biće uređen gradski trg sa fontanom i klupama.

0
Page 1 of 18 12345...»