Vijesti

Za projekte mladih 27.090 KM

KOTOR VAROŠ, 6. JUNA – Omladinska banka će u naredna tri mjeseca finansirati realizaciju deset projekata i dva mikrobiznisa neformalnih grupa mladih sa područja opštine Kotor Varoš, čija je ukupna vrijednost 27.090 KM.

Riječ je o projektima koji će direktno ili indirektno uticati na poboljšavanje položaja mladih, a biće realizovani u gradskom području i u mjesnim zajednicama.

Željko Pauković, direktor programa Fondacije “Mozaik”, u čijem sastavu je Omladinska banka, istakao je da je ukupna vrijednost deset projekta i dva mikrobiznisa 18.400 KM, koje su zajednički obezbijedili opština Kotor Varoš /10.640 KM/ i Fondacija “Mozaik” /7.760 KM/, a neformalne grupe mladih su obezbijedile dodatna sredstva mobilizacijom lokalnih resursa /8.690 KM/.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je rekao da se realizacijom ovih projekata nastavlja uspješna saradnja sa Omladinskom bankom.

Realizacijom pomenutih projekata pomažemo mladima da budu aktivniji i da volonterskim angažovanjem pokažu da su resurs koji zaslužuje podršku. Raduje me njihova velika zainteresovanost i zato smo izdvojili dodatna sredstva za projekte koji će biti realizovani“, zaključio je Sakan.

U mjesnoj zajednici Kotor Varoš planirana je realizacija projekta “Peta konvencija mladih u Kotor Varošu”, koji ima za cilj da okupi i prezentuje uspješne mlade Kotorvarošane i na taj način im pruži podršku i motiviše druge na uspjehe u svojim oblastima.

Realizacijom projekta “Razvoj rekreativnih aktivnosti na području opštine Kotor Varoš” riješiće se problem nedostatka sportsko-rekreativnih aktivnosti za mlade.

U okviru projekta “Omladinska teretana” mladi će dobiti prostor gdje će moći raditi na svom fizičkom razvoju i sportskom napretku.

“Nabavka kanti za otpad” je projekat koji ima za cilj uređenje autobuskih stajališta, šetališta i školskih dvorišta postavljanjem kanti za otpad.

“Sigurnija budućnost” je projekat koji će doprinijeti zaustavljanju vršnjačkog nasilja u školama.

“Uredimo izletište lauške rijeke” podrazumijeva uređenje izletišta na rijeci u Laušima u mjesnoj zajednici Maslovare.

Projektom “Podrška učenju u svim godišnjim dobima” poboljšali bi se uslovi rada učenika i profesora u Srednjoškolskom centru “Nikola Tesla”.

Projekat “Edukacija djece o održavanju oralne higijene i prevenciji karijesa” ima za cilj edukovanja djece sa područja opštine o oralnoj higijeni i prevenciji.

“Promocija i afirmacija kvalitetnog muzičkog sadržaja” je projekat koji ima za cilj stvaranje uslova za sadržajniji život mladih muzičara uz organizaciju muzičkih večeri.

“Promocija turističke ponude opštine Kotor Varoš” je projekat kojim se želi prikazati sve ljepote i turistički potencijali opštine Kotor Varoš.

Mikrobiznise će realizovati Srđan Maksimović /otvaranje ugostiteljskog objekta/ i Miloš Čupić /nabavka uređaja 3D printer/.

0