Održan sastanak Privrednog savjeta

KOTOR VAROŠ, 19. JULA – Načelnik opštine Kotor Varoš i predsjednik Privrednog savjeta Zdenko Sakan upoznao je članove ovog tijela na današnjem sastanku o dobijanju potvrde o ispunjenosti kriterijuma programa sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Dobijanje sertifikata je svojevrsna potvrda da je opština Kotor Varoš u svakom trenutku na raspolaganju lokalnoj poslovnoj zajednici i potencijalnim inostranim investitorima te da se učinio maksimum na uklanjanju postojećih administrativnih barijera u poslovanju“, naglasio je Sakan.

 

Načelnik Sakan je upoznao prisutne o planovima koji su realizovani od prethodnog sastanka do danas, kao i sa činjenicom da su počeli radovi na regionalnom putu R-413 Kotor Varoš – Kneževo, koji bi trebali biti gotovi do kraja godine.

Neophodno je da do narednog sastanka Odjeljenje za stambeno komunalne poslove i Odjeljenje za prostorno uređenje urade izmjenu Odluke o opštinskim taksama i umanjenje traženih taksi.

Ubrzo će biti završeni radovi na mostu prema preduzeću Sim Tehnik, a planom kapitalnih investicija je predviđeno da se jedan dio sredstava ove godine izdvoji za izgradnju vodovoda prema Mjesnoj zajednici Zabrđe.

Sekretar Područne privredne komore Banjaluka Aleksandar Ljuboja je prezentovao finansijske rezultate poslovanja privrede na području opštine Kotor Varoš.

On je tom prilikom naglasio da bi se u okviru GIZ projekta uvođenja dualnog sistema obrazovanja i angažovanjem stranog eksperta iz Njemačke obezbijedili preduslovi za kooperativno obrazovanje u zanatsko-tehničkim profilima, orijentisanih na potrebe privrede.

Pojedini članovi Prirednog savjeta su mišljenja da bi prekvalifikacija radnika ovim putem dovela do još većeg odliva radne snage sa ovih prostora, te da je neophodan sistemski pristup države da se riješi problem adekvatne radne snage.

Privredna komora Republike Srpske je tražila reviziju od Zavoda za zapošljavanje u pogledu evidencije nezaposlenih koji su na birou, jer je simptomatično da se opština susreće sa problemom radne snage a na radnici sa biroa se ne prijavljuju na ponude za posao.

Na narednom sastanku predstavnici Odjeljenja za prostorno uređenje i Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove trebaju informisati članove Privrednog savjeta o stanju predmeta upotrebne dozvole Sportske dvorane u okviru SŠC „Nikola Tesla“.

0

Sanacija gradskog kupališta „Bjeline“

KOTOR VAROŠ, 30. JUNA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i Slađana Bundalo, rukovodilac Projekta „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“ iz kancelarije UNDP-a, potpisali su danas Sporazum o prihvatanju uslova ulaska u tendersku proceduru realizacije projekta „Osiguranje kosine obale rijeke Vrbanje“.

Vrijednost projekta je 146.142,50 KM, uz učešće opštine Kotor Varoš u iznosu od 43.842,75 KM, dok će preostali dio sredstava obezbijediti UNDP.
Načelnik Sakan je istakao da su majske poplave iz 2014. godine značajno devastirale gradsko kupalište „Bjeline“, te da će realizacijom ovog projekta biti u potpunosti sanirana postojeća oštećenja.
Izvođenjem projektnih aktivnosti osigurali bi obalu rijeke Vrbanje u dužini od 280 metara i zaštitili bi od poplave područje jedinog gradskog kupališta „Bjeline“ površine 8.500 metara kvadratnih“, rekao je Sakan.
Projektom je predviđena i sanacija šetališta uz Gradski trg, kao i sprečavanje potencijalnih oštećenja usljed poplave primarnog kanalizacionog kolektora koji se nalazi ispod šetališta.
Slađana Bundalo, rukovodilac projekta „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“, je naglasila važnost projekta za sve opštine u slivu rijeke Vrbas.
Projekat će omogućiti lokalnim zajednicama u slivu Vrbasa da se prilagode rizicima od poplava kroz prenos tehnologija koje su prilagodljive, kako bi se omogoćilo klimatski otporno upravljanje poplavama, te oslonac za ekonomske aktivnosti koje su fleksibilne po pitanju klimatskih promjena“, zaključila je Bundalo.
Radovi na sanaciji gradskog kupališta „Bjeline“ počeće krajem avgusta i trajaće 90 dana.

0

Otvoren Dom kulture u Maslovarama

KOTOR VAROŠ, 26. JUNA – U prisustvu brojnih zvanica iz političkog, kulturnog i društvenog života opštine Kotor Varoš danas je svečano otvoren Dom kulture u Maslovarama, koji je rekonstruisan u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, koji predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švajcarske i Švedske.

Dom kulture je u potpunosti postao funkcionalan zahvaljujući angažmanu mještana Maslovara i ljudima dobre volje, koji su pružili nesebičnu podršku u sanaciji ovog objekta.

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Maslovare Slobodan Jovičić je zahvalio načelniku opštine Zdenku Sakanu i ljudima iz UNDP-a, koji su prepoznali značaj ovog objekta za kulturni život ove mjesne zajednice.

Na radost svih mještana danas smo otvorili novi Kulturni dom, koji će biti na usluzi kulturno-umjetničkim društvima, brojnim Udruženjima i mještanima“, istakao je Jovičić.

On kaže da je opština Kotor Varoš finansirala rekonstrukciju objekta u iznosu od 30 odsto, a UNDP 70 odsto.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je istakao da je ovaj Dom kulture bio neophodan za mjesnu zajednicu Maslovare.

Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da smo riješili problem ulaznih vrata, postavili smo novi parket, keramiku i stolariju, a sa novom rasvjetom smo riješili jedan gorući problem“, naglasio je Sakan.

U zabavnom dijelu programa nastupili su članovi kulturno-umjetničkog društva /KUD/ “Brio-Rudar” Maslovare.

0

Opština Kotor Varoš dobila potvrdu o sertifikaciji

BANJALUKA, 22. JUNA – Direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić uručila je danas načelniku opštine Kotor Varoš potvrdu o ispunjenosti kriterijuma programa sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Dobijanje sertifikata je svojevrsna potvrda da je opština Kotor Varoš u svakom trenutku na raspolaganju lokalnoj poslovnoj zajednici i potencijalnim inostranim investitorima te da se učinio maksimum na uklanjanju postojećih administrativnih barijera u poslovanju.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je istakao da je ulazak u proces sertifikacije predstavljao kako izazov tako i potrebu da opština izvrši svojevrsnu inventuru vlastitih potencijala i sposobnosti da privuče strane investitore i naravno da ohrabri domaće privrednike.

Privreda Kotor Varoša je tradicionalno usmjerena ka obućarskoj i mašinskoj industriji i u te dvije oblasti imamo respektabilna privredna društva koja zaslužuju ne samo pažnju opštinske uprave već i šire društvene zajednice“, rekao je Sakan.

On je dodao da su kotorvaroški privrednici svojevrsni ambasadori dobre privredne aktivnosti i na osnovu njihovog rada opštinu Kotor Varoš potencijalni investitori mogu prepoznati kao sredinu sa kvalitenim poslovnim ambijentom.

Bez saradnje i podrške institucija RS i BiH lokalne zajednice ne mogu na adekvatan način odgovoriti svim izazovima kojima su izložene, ali uz dobru saradnju mogu uraditi i više nego što su i same planirale. Jedni drugima moramo biti i podrška i podsticaj da uvijek možemo i bolje i više“, zaključio je Sakan.

Današnjem potpisivanju ugovora o sprovođenju procesa sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi /BFC SEE/ sa predstavnicima Novog Grada, Prnjavora i Broda, kao i resertifikaciji lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem sa predstavnicima Banjaluke i Bijeljine, te uručenju potvrde o sertifikaciji opštini

Kotor Varoš prisustvovali su ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.

Ovom prilikom održana je panel-diskusija “Uslovi poslovanja i investicije – Primjeri dobre dobre prakse u sertifikovanim lokalnim samoupravama”.

0

30.000 km za sekundarnu kanalizaciju

KOTOR VAROŠ, 21. JUNA – Opština Kotor Varoš je izdvojila 30.000 KM budžetskih sredstava za rješevanje problema oborinske i fekalne kanalizacije u urbanom dijelu Kotor Varoša na desnoj obali rijeke Vrbanje.

Radovi na projektu „Izgradnja kanalizacione mreže u Kotor Varošu – sekundarna kanalizacija krak 1 i 2“ obuhvataju spajanje korisnika iz Ulice Petra Kočića na već postojeću kanalizacionu mrežu postavkom cijevi i izgradnjom betonskih šahtova.
Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je istakao da će na ovaj način biti riješen jedan od gorućih problema za mještane naselja Vakuf.
Domaćinstva u ovom naselju će nakon dužeg vremena biti priključena na postojeću kanalizacionu mrežu, a završetak radova je predviđen za 30. juni“, istakao je Sakan.
On je naglasio da će do kraja juna biti riješen i problem fekalnih i oborinskih voda koje se usljed obilnih kiša izlijevaju na magistralni put M-4 iz Ulice Bore Stankovića.
Izvođač radova na realizaciji projekta „Izgradnja kanalizacione mreže u Kotor Varošu – sekundarna kanalizacija krak 1 i 2“ je Građevinsko preduzeće „Dekol“ iz Kotor Varoša.

0

Kotor Varoš ispunio kriterijume za BFC SEE sertifikat

KOTOR VAROŠ, 11. MAJA – Opština Kotor Varoš je ispunila neophodne uslove za sertifikaciju opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, prema zahtjevima BFC SEE standarda, a ocjena ispunjenosti iznosi 78,6%.

Opšti je utisak Verifikacione komisije da je lokalna vlast ovom procesu pristupila profesionalno, da je iskazala potreban nivo entuzijazma u ispunjenju zahtjeva postavljenih tokom certifikacije na unapređenju lokalnog privrednog ambijenta i da uz određene preporuke zaslužuju regionalni Certifikat za opštinu sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Ovaj jedinstven program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija, koje lokalne samouprave u regionu Jugoistočne Evrope pružaju privrednicima, daje smjernice opštinama i gradovima kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.

Na taj način će postojeći privredinici, kao i potencijalni investitori, dobiti informacije i usluge iz nadležnosti lokalnih samouprava, ali i kada su u pitanju poslovi i procedure u nadležnosti institucija koje djeluju na republičkom nivou.

Cilj BFC SEE programa, prije svega, jeste uvođenje inovacija u načinu na koji se promovišu lokalni potencijali, kao i pronalaženje konkretnih rješenja za poboljšanje poslovnog okruženja.

Načelnik opštine Zdenko Sakan je istakao da je ponosan zbog činjenice da je Kotor Varoš od sada zvanično opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, te je iskoristio priliku da se zahvali svim subjektima koji su pomogli da se dođe do sertifikata, kao što su: Privredna komora RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, predstavnicima USAID GOLD i SIDA projekta i GIZ-a.

Bez svih njih i velike angažovanosti svih odjeljenja opštinske uprave Kotor Varoš ne bi bili u prilici da izvršimo promociju ispunjenja uslova za dobijanje BFC SEE sertifikata“, rekao je Sakan i dodao da je najbolja potvrda toga da su privrednici koji djeluju na području opštine Kotor Varoš zadovoljni uslugom, da je Opštinska uprava brza i efikasna i da im je na usluzi.

0

Potpisan Sporazum o saradnji sa Mašinskim fakultetom

KOTOR VAROŠ, 26. APRILA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i dekan Mašinskog fakulteta u Banja Luci Darko Knežević potpisali su danas Sporazum o saradnji u cilju zajedničkog doprinosa razvoju obrazovnog sistema i unaprijeđenju konkurentnosti privrednih kapaciteta opštine Kotor Varoš.

Mašinski fakultet u saradnji sa „Prilikom plus“, koju finansira Vlada Republike Švajcarske, priprema projektni prijedlog namijenjen daljem razvoju srednjoškolskog obrazovnog sistema i programa cjeloživotnog učenja.
Dio aplikacije se odnosi na opremanje kabineta srednjih stručnih škola opremom za CNC tehnologije, konkretno CNC trenažerima sa pripadajućim softverskim paketima“, rekao je dekan Mašinskog fakulteta Darko Knežević.
Opština će, u saradnji sa privrednim subjektima i obrazovnim institucijama, pružati u granicama svojih mogućnosti podršku fakultetu u procesima obrazovanja i obuka učenika, studenata i radnika te ostalih djelatnosti fakulteta vezanih za proces povećanja konkurentnosti i razvoja privrednih subjekata sa područja opštine.
Preko razmjene pozitivne prakse i transfera znanja potrebnog za rad privrednih subjekata ostvarićemo veći nivo saradnje sa obrazovnim institucijama koje učestvuju u kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta za privlačenje potencijalnih investitora“, istakao je načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan.
Saradnja definisana ovim Sporazumom odvijaće se u cilju razvoja obrazovnih i privrednih subjekata sa područja opštine Kotor Varoš, naročito na poslovima obuke radnika, programa stipendiranja studenata i zapošljavanja.

0

Usvojeni Plan implementacije Strategije razvoja opštine i Plan kapitalnih investicija

KOTOR VAROŠ, 13. APRILA – Odbornici skupštine opštine Kotor Varoš su na današnjem zasjedanju usvojili Plan kapitalnih investicija za 2017. godinu i za period 2017. – 2021. godine, kao i Plan implementacije Strategije razvoja opštine Kotor Varoš za tekuću godinu i za period 2017. – 2019. godine.

Petogodišnji plan kapitalnih investicija obuhvata 202 projekta, a procijenjena vrijednost iznosi 18.673.000 KM, od čega je planirano finansiranje iz: budžetskih sredstava u iznosu 2.394.318 KM, iz kredita 856.668 KM, sredstava građana 410.000 KM, donatorska sredstva međunarodnih organizacija i grantovi viših nivoa vlasti 12.164.957 KM, sredstva javnih preduzeća 1.032.000 KM i ostali izvori 550.000 KM.

Trogodišnjim planom implementacije predviđena je realizacija strateških prioriteta ekonomskog i društvenog razvoja kao i zaštite životne sredine u okviru 13 sektorskih ciljeva, koji predviđaju realizaciju 91 projekta. U ovaj plan su uključeni projekti i mjere koje doprinose smanjenju rizika od poplava.

Godišnjim Planom implementacije Strategije razvoja opštine, koji je takođe usvojen, planirano je 66 projekata ukupne vrijednosti 6.564.807 KM, od čega je iz budžeta 859.160 KM, a iz vanjskih izvora 5.496.647 KM.

Pored navaedenih planova usvojeni su Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija opštine Kotor Varoš za 2016. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana implementacije Strategije razvoja opštine Kotor Varoš za proteklu godinu.

0

Šarović i Sakan otvorili sajam privrede

KOTOR VAROŠ, 31. MARTA – 6. Regionalni sajam privrede, poljoprivrede i turizma „Kotor Varoš 2017“ simboličnim presijecanjem vrpce zvanično su otvorili ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović i načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan.

Opština Kotor Varoš je domaćin ovogodišnjeg sajma, koji je okupio oko 150 izlagača iz Republike Srpske, BiH i Srbije. Otvarajući sajam ministar Šarović je istakao da on predstavlja poslovni okvir koji će omogućiti učesnicima iz različitih sfera biznisa da ostvare kontakte, razmjenjuju iskustva i promovišu sopstveni biznis na efikasan način.

Sajam privrede, poljoprivrede i turizma je za Kotor Varoš nesumnjivo važan događaj, ali je istovremeno i veliki izazov, jer teži ka većem privrednom i društvenom razvoju, zapošljavanju, uspješnijem poslovanju, boljim uslovima življenja, a samim tim i boljem životnom standardu“, rekao je Šarović.

Organizatori sajma su Razvojna agencija opštine Čelinac i Područna privredna komora Banja Luka, pokrovitelji su Vlada Republike Srpske i Savjet ministara BiH, a domaćin je opština Kotor Varoš. Načelnik opštine Zdenko Sakan je izrazio zadovoljstvo činjenicom da ova manifestacija iz godine u godinu ima sve više izlagača, poprimajući regionalni karakter.

Privrednici i poljoprivrednici treba da iskoriste ovu odličnu priliku za razmjenu iskustava, što bi im moglo biti od značajne pomoći u poboljšanju njihove konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Kvalitet izloženih proizvoda može da bude predstavljen na mnogim sajmovima širom Republike Srpske“, poručio je Sakan.

Sekretar Područne privredne komore Banja Luka Aleksandar Ljuboja je naglasio značaj „Kotorvaroškog sajma privrede“ koji se održava pod sloganom „Pokrenimo privredu“.

Privrednim subjektima i potencijalnim budućim investitorima neophodno je omogućiti poboljšane uslove poslovanja, jer samo zajedničkim naporima opštinske uprave, investitora, resornih ministarstava i drugih institucija može se dodatno osnažiti povoljan privredni ambijent u opštinama Republike Srpske“, istakao je Ljuboja, koji je uručio plakete pojedincima i institucijama zaslužnim što se sajam održava u Kotor Varošu.

Ulaz za sve posjetioce Sajma je besplatan, a po riječima direktora Razvojne agencije Čelinac naredne godine biće održan u Prnjavoru.

0

Vodič za izvoz voća i povrća u Evropsku uniju

BANjA LUKA, 5. MARTA – Vodič za izvoz voća i povrća u EU urađen je u sklopu Projekta unapređenja poslovne klime i pristupa tržištu (ICAM), koji implementira Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, Savjetom ministara Bosne i Hercegovine, Vladom Federacije BiH i Vladom Republike Srpske.

Izrada Vodiča predstavlja svojevrsni nastavak aktivnosti nakon izrade Studije konkurentnosti tri lanca vrijednosti u BiH, u čijoj izradi su uz predstavnike nadležnih ministarstava , učestvovali i predstavnici iz Komore, a prema kojoj je podsektor voća i povrća jedan od tri najkonkurentnija sektora u Republici Srpskoj i BiH, što u sve većoj mjeri potvrđuju podaci o izvozu svježeg voća i povrća iz Republike Srpske i BiH.

Imajući u vidu da su u Vodiču obrađena bitna pitanja u vezi proizvodnje i izvoza, kao što su pitanja procedura za izvoz, potrebna dokumenta za izvoz, tržišni standardi, sljedivost, pakovanje i dr., za očekivati je da će Vodič u velikoj mjeri koristiti proizvođačima i izvoznicima voća i povrća u zemlje EU.

0
Page 18 of 19 «...101516171819