Vijesti

Redovan odvoz smeća na području opštine

KOTOR VAROŠ, 31. MAJA – Na današnjem sastanku načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana sa predstavnicima Komunalnog preduzeća „Bobas“ konstatovano je da se odvoz smeća na području opštine vrši redovno i u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i Planom odvoza koji je usvojio lokalni parlament.

Po riječima direktora KP „Bobas“ Slobodana Jurića odvoz smeća se vrši kontinuirano za 1120 domaćinstava u mjesnim zajednicama Zabrđe, Vrbanjci, Maslovare, Grabovica i Šiprage.

U užem gradskom jezgru smo pojačali odvoz smeća, prije svega subotom u dnevnim časovima, gdje se usljed veće koncentracije stanovništva brže pune kontejneri“, naglasio je Jurić.

Primijećeno je da neodgovorni građani uništavaju, prevrću ili guraju kontejnere na području mjesnih zajednica, čime nanose ogromnu štetu na komunalnom mobilijaru.

Iz tog razloga donesena je odluka da se obavi razgovor sa predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica, kako bi se otkrili počinioci, a prije svega podigla svijest kod mještana o pravilnom korištenju kontejnera i očuvanju i zaštiti životne sredine.

Predstavnici KP „Bobas“ su istakli da postoji problem u vezi sa fekalnom kanalizacijom na Novom Naselju.

Fekalna kanalizacija nije dimenzionisana za primanje veće količine oborinskih voda, što uzrokuje zapušenje mreže i izlijevanje kanalizacije na saobraćajnice i predstavlja mogući problem zaraze stanovništva“, naglasili su u ovom preduzeću.

Na sastanku je dogovoreno da će načelnik opštine formirati komisiju koju će činiti predstavnici opštine, KP „Bobas“ i Komunalne policije, a čiji će zadatak biti da utvrdi probleme na terenu i definiše prijedloge za njihovo trajno rješavanje.

0