Vijesti

Redovan odvoz smeća na području opštine

KOTOR VAROŠ, 29. JULA – Na današnjem sastanku načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana sa predstavnicima Komunalnog preduzeća „Bobas“ konstatovano je da se odvoz smeća na području opštine vrši redovno i u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i Planom odvoza koji je usvojio lokalni parlament.

Po riječima tehničkog direktora KP „Bobas“ Ranka Bunića odvoz smeća se vrši kontinuirano za 1120 domaćinstava u mjesnim zajednicama Zabrđe, Vrbanjci, Maslovare, Grabovica i Šiprage.

U protekle tri godine nabavljeno je više od 50 kontejnera, tako da Komunalno preduzeće trenutno raspolaže sa 150 kontejnera koji su raspoređeni na području opštine. Da bi smo dodatno unaprijedili i poboljšali odvoz komunalnog otpada neopohodna je nabavka kamiona nosivosti sedam tona“, istakao je Bunić i dodao da se vrši redovan odvoz građevinskog i organskog otpada.

KP „Bobas“ je omogućilo svim zainteresovanim građanima mogućnost kupovine namjenskih kanti od 120 i 240 litara na rate, po cijeni od 50 KM, odnosno 70 KM.

Cijena odvoza smeća se nije mijenjala i iznosi 7,02 KM sa PDV-om i znatno je manja u poređenju sa drugim opštinama u Srpskoj, iako su cijene goriva i troškovi usluge deponije u Ramićima neprestano rasli“, naglasio je Bunić.

Iako su u vrijeme epidemije virusa korona smanjene količine komunalnog otpada rukovodstvo KP „Bobas“ je pojačalo odvoz smeća u užem gradskom jezgru, prije svega subotom u večernjim časovima oko tržnog centra „Tropik“, gdje se brzo pune kontejneri.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je pozvao sve građane koji imaju bilo kakvu primjedbu oko odvoza otpada da se jave nadležnim službama u KP „Bobas“.

0