Vijesti

Počelo vanjsko uređenje nove zgrade lokalne uprave

KOTOR VAROŠ, 5. FEBRUARA – Radnici preduzeća „Dekol“ počeli su sa prvom fazom izvođenja radova na vanjskom uređenju i infrastrukturi zgrade lokalne uprave Kotor Varoš.

Trenutno se vrši mašinski iskop u širokom otkopu donjih slojeva kolovozne konstrukcije, do projektovanih kota, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju.

Nakon toga uslijediće obilježavanje i detaljno geodetsko iskolčenje na terenu trase projektovanog vodovoda, ugradnja betona za izradu vodovodnih i kanalizacionih šahtov, odnosno rješavanje oborinske i fekalne kanalizacije, te izgradnja bazena za fontanu“, poručili su iz ovog preduzeća.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je obišao radilište i naglasio da radovi teku predviđenom dinamikom.

Nakon završetka radova na izgradnji nove zgrade lokalne uprave pristupili smo vanjskom uređenju, kako bi u potpunosti dobili jedan reprezentativan objekat. Prva faza obuhvata izolaciju terena, radove na vodovodnoj i hidrantskoj mreži, fekalnoj i oborinskoj kanalizaciji, te građevinske, zanatske i elektro radove“, naglasio je Sakan i dodao da je izgradnjom nove zgrade konačno riješen višegodišnji nedostatak adekvatnog prostora za opštinske službe.

Planirano je da stara zgrada opštinske uprave bude srušena, a na tom prostoru i suterenu novog objekta biće uređen gradski trg sa fontanom i klupama.

0