Vijesti

Poboljšati kvalitet komunalnih usluga

KOTOR VAROŠ, 25. FEBRUARA – Na inicijativu načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana danas je održan sastanak predstavnika nadležnih službi Opštinske uprave i Komunalnog preduzeća /KP/ „Bobas“.

Razgovaralo se o čišćenju i održavanju javnih asfaltnih i zelenih površina sa prikupljanjem i odvozom smeća i obnavljanjem zelenih javnih površina na gradskom području opštine Kotor Varoš, kao i o održavanju javnih površina na području mjesnih zajednica za 2020. godinu.

Neophodno je ovakav vid sastanaka održavati jednom mjesečno kako bi se što efikasnije rješavali problemi u oblasti pružanja komunalnih usluga i postigao veći kvalitet istih“, naglasio je Sakan.

Upućene su sugestije KP „Bobas“ u vezi čišćenja i održavanja prioritetnih lokacija u gradskom području i na području mjesnih zajednica, posebno frekventnih ulica u zoni gradilišta i na trotoarima, kao i u pogledu brzog uklanjanja uginulih životinja.

Dogovoreno je da nadležna služba za naredni sastanak pripremi kratku informaciju o izvršenom čišćenju javnih površina u toku mjeseca i usaglasi teme koje će biti razmatrane na sljedećem sastanku.

0
Translate »