Vijesti

Održana sjednica Privrednog savjeta

KOTOR VAROŠ, 29. JUNA – Na današnjoj sjednici Privrednog savjeta opštine Kotor Varoš usvojeni su nacrt Strategije opštine za period 2022-2028. godina i godišnnji Plan kapitalnih investicija za ovu godinu.

Ministarstvo lokalne uprave i samouprave Republike Srpske nije imalo prijedloga, primjedbi i sugestija na dostavljeni nacrt Strategije razvoja opštine.

Takođe, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske – Odjeljenje za strateško planiranje je, nakon razmatranja Strategije, utvrdio da postojeći dokument sadrži osnovne elemente propisane Uredbom.

Strateški ciljevi se zasnivaju na razvoju privrede, društvenom i razvoju životne sredine i definišu okvir za buduće planske aktivnosti. Shodno tome u Strategiji su definisana tri strateška cilja: Stabilan ekonomski razvoj, Odgovorna opštinska uprava fokusirana na efikasno pružanje usluga građanima i poslovnoj zajednici uz puno uvažavanje potreba ranjivih grupa i Racionalno korištenje prirodnih resursa i očuvana životna sredina.

Godišnjim planom kapitalnih investicija je predviđena realizacija značajnog broja planiranih projekata.

0