Vijesti

Održana sjednica Privrednog savjeta

KOTOR VAROŠ, 20. SEPTEMBRA – Na današnjoj sjednici Privrednog savjeta načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je upoznao prisutne članove da je opština uspješno prošla proces resertifikacije prema zahtjevima III izdanja regionalnog standarda BFC SEE (Businesss Friendly Certification South East Europe), čime je potvrdila da je lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Sertifikat BFC SEE, između ostalog, za privredu i investitore koji žele da se presele ili prošire svoje poslovanje u Kotor Varošu, potvrđuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje i pomaže u identifikovanju opštine koja nudi najbolje uslove za ulaganje i ima najveći potencijal za razvoj“, rekao je Sakan i dodao da je opština Kotor Varoš ostvarila visokih 91,33 od maksimalnih 100 procentnih bodova.

Članovi Privrednog savjeta su usvojili Izvješzaj o izvršenju budžeta opštine za prvih šest mjeseci tekuće godine.

Iskazana razlika u iznosu od 460.747,77 KM između ostvarenih ukupnih rashoda i izdataka i ukupno ostvarenih prihoda predstavlja veće prihode u odnosu na izvršene rashode, odnosno suficit budžeta opštine. Budžetski prihodi i primici su ostvareni više za 1,02% ili 97.175,59 KM u odnosu na rebalansom planirane za izvještajni period, dok je izvršenje budžetskih rashoda i izdataka manje za 3,83% ili 363.572,18 KM“, naglasio je Sakan uz napomenu da su se sve prispjele dugoročne obaveze po kreditima redovno isplaćivane kao i kratkoročne obaveze za robe i usluge, bruto lična primanja, grantove, doznake i transfere.

Što se tiče izgradnje javnog parkinga kod džamije u Donjem Varošu naglašeno je da je u toku procedura izrade regulacionog plana i rješavanje imovinskih odnosa na pomenutoj lokaciji, a finansijsku obavezu izrade regulacionog plana je preuzelo preduzeće „Sportek“.

Usvojena je odluka o izmjeni Regulacionog plana „Kamena kuća 2“, jer se na tom području planski uređuju javne površine, koje će biti ustupljene na prodaju potencijalnim investitorima za izgradnju stambeno poslovnih objekata.

Privrednom savjetu je dostavljen i dopis Udruženja drvoprerađivača Republike Srpske „Final“ u pogledu isporuke drvnih sortimenata drvoprerađivačima sa područja opštine Kotor Varoš, a nakon diskusije načelnik je predložio sljedeći Zaključak, koji je jednoglasno usvojen:

Privredni savjet opštine Kotor Varoš podržava inicijativu Udruženja drvoprerađivačke industrije Republike Srpske „Final“ u vezi sa problemima isporuke drvnih sortimenata drvoprerađivačima sa područja opštine Kotor Varoš i preporučuje JPŠ „Šume RS“ i ŠG „Vrbanja“ Kotor Varoš da prioritet u isporukama drvnih sortimenata budu već ugovorene obaveze drvoprerađivača sa područja opštine Kotor Varoš“, stoji u zaključku.

0