Vijesti

Građani da prijave one koji ugrožavaju životnu sredinu

KOTOR VAROŠ, 2. JUNA – Na sastanku predstavnika Komunalnog preduzeća „Bobas“ i Komunalne policije sa načelnikom opštine Kotor Varoš i nadležnih službi Opštinske uprave dogovoreno je da komunalno preduzeće i komunalna policija kontinuirano obilaze teren u cilju identifikovanja i sprečavanja bacanja smeća i devastiranja novoizgrađenih nadstrešnica, jer pomenutu stazu koristi veliki broj građana u rekreativne svrhe.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je istakao da je odvoz smeća iz mjesnih zajednica zadovoljavajući i da nema izraženih primjedbi građana, ali da je potrebno i dalje podizati svijest građana.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove Daliborka Kalamanda je naglasila da je navedena javna površina park “Rujika” prvi put ove godine uvrštena u Progam čišćenja i održavanja javnih asfaltnih zelenih površina sa prikupljanjem i odvozom smeća i obnavljanjem zelenih javnih površina na gradskom području opštine Kotor Varoš.

U proteklom periodu uočene su veće količine smeća duž novoizgrađene pješačke staze, tako da je potrebno definisati način na koji će se održavati ova javna površina i odvoziti smeće“, poručila je Kalamanda.

Tehnički direktor KP “Bobas” Ranko Bunić naglasio je da se redovno održava i sakuplja smeće uz rijeku Vrbanju-

Po riječima načelnika Sakana duž pješačkih staza postavljeno je 20 betonskih kanti, od čega su četiri postavljene duž staze “Rujika”, što je preduslov da smeća bude u manjim količinama nego u prethodnom periodu.

Direktor KP “Bobas” Slobodan Jurić je apelovao na Komunalnu policiju da treba djelovati preventivno izricanjem kaznenih mjera i sve to medijski propratiti kako bi se uticalo na svijest građana.

Šef odsjeka za inspekcije poslove i komunalnu policiju Goran Malijević je istakao da su mjere od strane komunalne policije izricane u slučajevima u kojima su postojali dokazi sa terena bile neodstatne, te da postoji problem da očevici budu svjedoci na Sudu prilikom prijave počinioca.

Načelnik se složio da bi bilo dobro medijski popratiti slučajeve izricanja kaznenih mjera objavom na veb stranici.

Načelnik Odjeljenja za privredu Srđan Ćorić je rekao da je potrebno postaviti znakove upozorenja, kako bi kod građana na neki način probudili grižu savjesti ako imaju namjeru baciti smeće.

Načelnik je potvrdio da je moguće obezbijediti izradu znakova upoozorenja i za ovo zadužiti Turističku organizaciju koja je i realizovala projekat uređenja parka „Rujika“.

Nakon diskusije o mogućem načinu rješavanja problema prisutni su se usaglasili da je potrebno stimulisati građane da prijave počinioce bacanja smeća, na način da se oslobode plaćanja naknada za odvoz smeća po jednom računu, a da ovu mogućnost razmotri Nadzorni odbor komunalnog preduzeća.

Načelnik je predložio da se organizuje jednodnevna akcija „Dan čišćenja grada“ u junu mjesecu (subota, 13. jun) u saradnji sa udruženjima građana, sportskim organizacijama, komunalnom policijom i komunalnim preduzećem.

Takođe, predložio je da komunalno preduzeće i komunalna policija utvrdi lokacije duž magistralnog puta na kojima se nalaze veće količine smeća i da se iste kroz ovu akciju uklone.

Drugi prijedlog je da se organizuje izbor najljepše uređenog dvorišta u gradu, putem konkursa, čiji bi nosilac bila Turistička organizacija opštine.

0
Translate »