Vijesti

Asfaltirane dionice puta u Curkićima i Doljanima

KOTOR VAROŠ, 17. JUNA – Realizacijom dva projekta u vrijednosti od 153.000 KM uspješno je okončano asfaltiranje puteva u zaseocima Curkići i Doljani, a sredstva za ovu namjenu su obezbijedili ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH, opština Kotor Varoš i mještani pomenutih naselja.

Za asfaltiranje dionice puta u zaseoku Curkići u dužini od jednog kilometra federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica je izdvojilo 53.000 KM, opština Kotor Varoš 9.000 KM, a mještani 27.000 KM.

Za asfaltiranje dodatnih 500 metara puta mještani su izdvojili još 34.000 KM, što će značajno poboljšati povezanost 70 domaćinstava ovog kraja sa gradskim područjem.

U zaseoku Doljani asfaltirana je dionica puta u dužini od 770 metara, a za tu namjenu federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica je obezbijedilo 38.600 KM, opština Kotor Varoš 6.400 KM, a mještani 19.300 KM.

Realizacijom ovog projekta značajnu korist će imati 30-tak domaćinstava ovog kraja.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan i predsjednik Skupštine opštine Abid Kovačić obišli su danas gradilište u zaseoku Curkići i naglasili da je ovo nastavak započetih aktivnosti na poboljšanju putne infrastrukture.

O značaju ovih investicija najbolje govore riječi mještana koji nisu krili zadovoljstvo asfaltiranjem dionica puta“, istakao je Sakan.

Izvođač radova je bilo preduzeće „GEO-PUT“ d.o.o. Maglaj.

0